256-0692798

החלפת שטחים בין שטח מגורים ושטח לבנייני ציבור באזור אלשמיס

מטרת התוכנית


שינוי חלק מזכויות הבניה בשני מגרשים צמודים של מגורים ובנייני ציבור והתאמתם למצב הקיים.

עיקרי הוראותיה


1- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה לפי 62א(א)1.
2- שינוי קווי בנין והתאמתם לבניה קיימת לפי 62א(א)4.

דברי הסבר


התכנית נותנת פתרון לאוורור ופתיחת חלונות ביעוד מגורים, בהזזת גבול תכנית צמוד למבנה קיים לכיוון יעוד שטח לבנייני ציבור.
הזזת גבולות תהיה בהחלפת שטחים בין שני יעודים של מגורים ושטח לבנייני ציבור שבבעלות המועצה המקומית, החלפת שטחים תהיה בהסכמת כל הבעלים עם שמירה על אותם שטחים.
תחול שינויים בקווי בנין והתאמתם לבניה קיימת ביעוד מגורים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 2,583 מ"ר +2,583 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מגרש 1769 בשכונת אלשמיס.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת יועמ"ש הוועדה הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות חתימת מקדמי תכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/12/2019 5 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15526 שינוי מאזור שפ"פ לאזור מגורים משולב תיירות, מג'דל שמס כפיפות צפייה