256-0720409

מגרש 454, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


התאמת קווי בניין וכיסוי קרקע למצב הקיים בשטח.

עיקרי הוראותיה


שינוי בקו בניין עפ"י סעיף 62 א(א) 4.
הגדלת כיסוי קרקע מ-50% עד 70% עפ"י סעיף 62 א(א) 9.

דברי הסבר


להוצאת היתר לבנייה קיימת דרש שנוי בקווי בניין ובכיסוי קרקע.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3.4 יח"ד +3.4 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,462.62 מ"ר +1,462.62 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/12/2019 5 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה