ג/ 19764

הזזת דרך מס' 64, בוקעאתא

מטרת התוכנית


התאמה דרך מס' 64 למצב קיים בשטח

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משביל להולכי רגל למגורים א' ולהפך.
התאמת קו בניין קדמי למצב קיים בשטח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 23 יח"ד +23 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 6,643.94 מ"ר +6,467.77 מ"ר מ"ר לפי סעיף 5.1 מתכנית ג/6121 מותר באזור מגורים א' שימושי מסחר, גני ילדים, חנויות, מספרה, מתפרה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 13/12/2019 תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2019. עיתון: מעריב הבוקר.
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/09/2019
פרסום לאישור ברשומות 16/09/2013 תאריך פרסום: 16/09/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6662. עמוד: 238. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/08/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/07/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 26/06/2013
לא הוגשו התנגדויות 19/06/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 29/05/2013
פרסום להפקדה ברשומות 19/05/2013 תאריך פרסום: 19/05/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6593. עמוד: 4726. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/04/2013 תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 15/04/2013
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/04/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/03/2013
החלטה בדיון בהפקדה 30/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/10/2011
קבלת תכנית 18/07/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 26/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30/04/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 30/07/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 24/03/2013 הורדה