יוש/ 1201/ 58

תחנת מעבר פסולת קלקיליה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח כללי/אחר חוות דעת סביבתית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 13/12/2019 תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2019. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית 30/10/2019
פרסום להפקדה בעיתונים 02/08/2019 תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2019. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2019. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בהפקדה 01/07/2019
קבלת תכנית 05/06/2019

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 30/10/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 19/06/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה