תתל/ 95/ סעיף-77

תת"ל 95 - רצועת קרקע לקווי הולכת נפט ומתקנים נלווים, קצא"א

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט לפי סעיף 77/78 לעיון הציבור-חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לדיון במליאת הות"ל 28.6.21 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 05/12/2019 4 4
פרסום הכנת תכנית ברשומות 05/12/2019 תאריך פרסום: 05/12/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8561. עמוד: 1882. שנה עברית: התשף . 4 4 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 22/11/2019 תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2019. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2019. עיתון: מעריב. 4 4
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 27/06/2019 4 4
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 25/03/2019 4 4
קבלת תכנית 14/12/2017 4 4

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021010 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 28/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019006 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 25/03/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 27/06/2019 הורדה
פרסום נוסח מתן הוראה לעריכת תכנית בעיתונים 24/11/2019 הורדה