251-0728600

הקטנת קווי בנין - כפר שבלי

מטרת התוכנית


הקטנת קווי בנין - כפר שבלי

עיקרי הוראותיה


הסדרת קווי בנין במגרש 242

דברי הסבר


מדובר בתכנית בכפר שבלי להסדרת קווי בנין במגרש 242.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +3 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 539 מ"ר +539 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


כפר שבלי - שכונה צפונית .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/11/2019 4 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי שינוי צפייה