תמא/ 47/ א/ 1/ 2

דרך 44 קטע מחלף ניר צבי -מחלף בית דגן תמ"א 47/א/2/1

מטרת התוכנית


1.שדרוגה של דרך 44, מפאתי מחלף בית דגן ועד לפאתי מחלף ניר צבי.
2. הקמת קווי מים לאורך דרך 44.
3. קביעת שטח למסדרון תשתיות לקווי חשמל מתח עליון.
4. קביעת הוראות מפורטות לסלילה וביצוע של הדרך והמחלפים והתשתיות שבתכנית.
5. מתן מענה לתחבורה ציבורית

עיקרי הוראותיה


1. ייעוד שטח לדרכים, למפגש דרך/מסילה, למתקנים הנדסיים.
2. הטלת מגבלות בניה ופיתוח קבועות וזמניות.
3. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך ולשיקום הנופי.
4. קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית.
5. קביעת התניות והגדרת שלביות ביצוע.
6. הוספת הסתעפויות וצמתים.
7. קביעת שטחים זמניים לשטחי התארגנות ומחנות קבלן ועודפי עפר ולשיקומם.
8. קביעת מבנים להריסה.
9. קביעת הוראות להעתקת תשתיות וביצוען.
10. קביעת תנאים להקמת קו חשמל.

דברי הסבר


תכנית מתאר ארצית זו נערכה בהמשך להחלטת קבינט הדיור בחודש יוני 2013 ולהחלטת המועצה הארצית מיום 6.8.2013 על הכנת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת - תמ"א/47, לצורך התווית מערכות תשתיות על, שיתמכו במתחמי דיור בשטחי מחנות צה"ל המתפנים וכן במחנות הקולטים, במרכז הארץ.

תכנית מתאר ארצית זו, ברמה מפורטת, מהווה אחת ממכלול תכניות תמ"א /47 ומטרתה להתוות את תשתיות העל לתמיכה במתחם הדיור בבסיס צריפין המתפנה.

התכנית ממוקמת לאורך דרך 44 מבית דגן ועד למחלף ניר צבי ומשתרעת לאורך של 5 ק"מ.

התכנית כוללת:

1.יצירת מסגרת תכנונית לשדרוג דרך 44 לדרך ממוחלפת.
2.מסגרת תכנונית להקמתן של מערכות תשתית ובכלל זה מים וחשמל, כתמיכה במתחם הדיור בבסיס צריפין המתפנה.
3.התוכנית מוטת תחבורה ציבורית הכוללת נתיבים ומסלולים ייעודיים לתח"צ.
4.התכנית נותנת מענה גם לתנועת הולכי הרגל ורוכבי האופניים באמצעות שבילים יעודיים המהווים חלק ממערכת שבילי האופניים המטרופולינים (אופנידן). במסגרת התכנית תתאפשר הגדלת קיבולת ובטיחות הדרך לכל משתמשיה.
5. מתן מענה לתחבורה ציבורית.
6.פתרונות סביבתיים, אקוסטיים ונופיים בהתאם למסקנות המסמך הסביבתי.
7.הקמה וחיבור קו 161 ק"ו אל הקו הקיים לאורך דרך 447.
8.החלפת קו מים הנמצא בצידה הצפוני של דרך 44, והקמת קו מים חדש בצידה הדרומי של הדרך.

התכנית מתואמת עם תמ"א 47/א/2/2 להקמת קו ביוב, המהווה אף הוא חלק ממכלול התשתיות לתמיכה במתחם הדיור בבסיס צריפין המתפנה.

מקום התוכנית


דרך מספר 44 מפאתי מחלף בית דגן לפאתי מחלף ניר צבי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
אדריכלות נספח מבני דרך גשר הולכי רגל מבנה מס' 5 גליון 3 מתוך 5 הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך גשר צריפין מבנה מס' 4 גליון 4 מתוך 5 הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך גשר הולכי רגל מבנה מס' 6 גיליון 5 מתוך5 הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך גשר הולכי רגל מבנה מס'1 ו-3 גליון 1 מתוך 5 הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך מחלפון כפר חב"ד מבנה מס' 2 גליון 2 מתוך 5 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים גליון 1 מתוך 2 הורדה
דרכים נספח חתכים לאורך גליון 1 מתוך 4 הורדה
דרכים תנוחה הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
סביבה ונוף נספח נופי גליון 1 מתוך 1 הורדה
דרכים נספח תנועה גליון 1 מתוך1 הורדה
אקוסטיקה נספח אקוסטי הורדה
דרכים נספח חתכים לאורך גליון 4 מתוך 4 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים גליון 2 מתוך 2 הורדה
סביבה ונוף נספח חתכי רוחב הורדה
דרכים נספח חתכים לאורך גליון 2 מתוך 4 הורדה
דרכים נספח תשתיות גליון 1 מתוך 1 הורדה
דרכים נספח חתכים לאורך גליון 3 מתוך 4 הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים כביש 44 בית דגן ניר צבי הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גליון מס' 2 הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך הורדה
נספחים מאושרים חתכים הורדה
נספחים מאושרים אקוסטי הורדה
נספחים מאושרים נופי הורדה
נספחים מאושרים ניקוז הורדה
נספחים מאושרים תנוחה הורדה
נספחים מאושרים תנועה הורדה
נספחים מאושרים תשתיות הורדה
נספחים מאושרים שמירה על עצים בוגרים הורדה
נספחים מאושרים עצים בוגרים הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- תוכניות ברמה ארצית ומחוזית- גיליון 2 הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גליון מס' 1 הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - תכנית ברמה ארצית ומחוזית גליון 1 הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות תיקון גליון מס 4 של החתכים תיקון מספר סעיף 6.6.5 הורדה
תכתובת
תכתובות תמונות לנספח תסקיר סביבתי 8 הורדה
תכתובות תמונות לנספח תסקיר סביבתי 9 הורדה
תכתובות תמונות לנספח תסקיר סביבתי 5 הורדה
תכתובות תמונות לנספח תסקיר סביבתי 4 הורדה
תכתובות תסקיר סביבתי פרקים ג-ה הורדה
תכתובות תמונות לנספח תסקיר סביבתי 1 הורדה
תכתובות תמונות לנספח תסקיר סביבתי 3 הורדה
תכתובות נספחים לתסקיר סביבתי הורדה
תכתובות תסקיר סביבתי פרקים א-ב הורדה
תכתובות תמונות לנספח תסקיר סביבתי 6 הורדה
תכתובות תמונות לנספח תסקיר סביבתי 7 הורדה
תכתובות תמליל ישיבה מיום 10.12.18 הורדה
תכתובות תמליל ישיבה מיום 9.12.18 הורדה
תכתובות הודעת פרסום על העברה להערות והשגות הורדה
תכתובות דוח החוקר בהתנגדויות שהוגשו לתכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/11/2019 תאריך פרסום: 26/11/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8548. עמוד: 1616. שנה עברית: התשף . 22 25 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 04/11/2019 22 25
המלצה לממשלה לאישור תכנית 02/07/2019 19 23
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 12/09/2018 תאריך פרסום: 12/09/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7937. עמוד: 3. שנה עברית: התשעט . 19 23 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 10/08/2018 תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2018. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2018. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2018. עיתון: כל אל ערב. 19 23
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 06/03/2018 8 15
התקבלו הערות / תגובות 06/03/2018 22 25
העברה להערות / תגובות 06/03/2018 8 15
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 06/08/2013 19 23

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 455-0631754 דרך 44 קטע מחלף ניר צבי -מחלף בית דגן תמ"א 47/א/2/1 כפיפות
תוכנית 455-0834135 דרך 44 קטע מחלף ניר צבי -מחלף בית דגן תמ"א 47/א/2/1 כפיפות
תוכנית 413-0205112 דרך 44 קטע מחלף ניר צבי -מחלף בית דגן תמ"א 47/א/2/1 כפיפות
תוכנית 425-0829853 דרך 44 קטע מחלף ניר צבי -מחלף בית דגן תמ"א 47/א/2/1 כפיפות
תוכנית 413-0595314 דרך 44 קטע מחלף ניר צבי -מחלף בית דגן תמ"א 47/א/2/1 כפיפות
תוכנית 455-0812289 דרך 44 קטע מחלף ניר צבי -מחלף בית דגן תמ"א 47/א/2/1 כפיפות
תוכנית 455-0595330 דרך 44 קטע מחלף ניר צבי -מחלף בית דגן תמ"א 47/א/2/1 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
630 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 02/07/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
626 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 26/03/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
191 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 10/12/2018
סדר יום הורדה
190 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 09/12/2018
סדר יום הורדה
2018019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 05/11/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2018016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 08/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
621 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 04/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 03/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
615 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 06/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
559 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 06/08/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות תובל אפרת נוה צריפין בע"מ הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות תובל אפרת נוה צריפין בע"מ הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות תמי בולר נתיבי ישראל הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות תמי בולר נתיבי ישראל הורדה
5 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נדב מרוז סופר אנ.ג'י הורדה
6 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נדב מרוז סופר אנ.ג'י הורדה
7 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות יאיר רוזנקרנץ חברת טריגוסין בע"מ הורדה
8 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות יאיר רוזנקרנץ חברת תחנת שירות בית דגן בע"מ הורדה
9 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות ישראל רייף ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רפי אטינגר בשם החברה לניהול קופות גמל של עובדי הסוכנות היהודי הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שולמית מכנס באמצעות חברת עורכי דין פירון הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תומר קוקו ח.מ.ש.ק. נכסים והשקעות בע"מ הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלמה שגיא ממונה הדיור הממשלתי - מחוז ירושלים והדרום הורדה
14 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות נטלי טרנופולסקי מהנדסת המועצה האזורית שדות דן הורדה
15 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות נטלי טרנופולסקי מהנדסת המועצה האזורית שדות דן הורדה
16 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות קיריל קוזיול מהנדס עיריית ראשון לציון הורדה
17 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות קיריל קוזיול מהנדס עיריית ראשון לציון הורדה
18 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות קיריל קוזיול מהנדס עיריית ראשון לציון הורדה
19 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות רויטל קסטרו ביחד עם גיא עדי בשם וועדות לתו"ב מצפה אפק ובית דגן הורדה