תמל/ 2007/ 1

תכנית מתקנת לתכנית הראשית תמ"ל/ 2007 - העיר העתיקה לוד

מטרת התוכנית


שינויים בהוראות תכנית תמל/2007 לצורך קביעת זיקות הנאה למעבר רכב מתחת לשטח ציבורי פתוח או דרך ואיגום חניונים בתאי שטח הנדרשים לכך, תוספת הוראות בינוי לתאי שטח בייעוד מגורים ד' הכוללים מבנים לשימור, הרחבת היקף השטחים הפתוחים בגג קומת המסד ביחס לתמל/2007, תיקון טעויות סופר בטבלאות האיחוד וחלוקה.

עיקרי הוראותיה


1. התאמת קו הבנין בתא שטח 120 לגבול זיקת ההנאה.
2. שינוי גבולות תא שטח 126 ו202 כך שיכיל את המבנים לשימור החורגים לתחום הדרך בתאי השטח 711,712,825,828 ולתחום הכיכר העירונית בתא שטח 502 .
3. הפחתת היצמדות מחייבת לקו הבניין בקומת הקרקע בתאי שטח 123 ו126 הכוללים מבנים לשימור.
4. התרת רישום זיקות הנאה לטובת מעבר רכב מתחת לתחום שטח ציבורי פתוח או דרך וחיבור חניונים בין תאי שטח 109 ו112 , 907-908, 123 ו124.
5. תוספת גמישות למיקום זיקות הנאה, תת קרקעי, בהתאם למיקומן בתכנית הבינוי והפיתוח בקנה מידה 1:500.
6. תיקון גבול מתחמים 1 ו 2.
7. תוספת הוראות לבנייה בקיר משותף בין תאי שטח 413 ו107.
8. הרחבת היקף השטחים הפתוחים המשותפים בגג קומת הקרקע בייעוד מגורים ד'.
9. תוספת הוראה לעוגנים זמניים במגרשים פרטיים בזמן הבנייה.

דברי הסבר


תמל 2007 הינה תכנית התחדשות עירונית לעיר העתיקה לוד ושטחה כ342 דונם. התכנית מציעה מערכת רחובות חדשים בחיבור למערך הרחובות העירוני הקיים וכן מגרשים חדשים לבנייה. התכנית מאפשרת את הריסתן של 1,191 יחידות הדיור הקיימות ואת הקמתן של 5,247 יחידות דיור חדשות משולבות עם מסחר, תעסוקה, שימושים ציבוריים ותיירות ולצורך כך הגדירה גם מתחמי איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.

תמל 2007/1 מציעה מספר שינויים ביחס לתמ"ל/ 2007 המאושרת לנושאים שעיקרם: גמישות בהנחיות בינוי למבנים לשימור, זיקות הנאה ותיקון לקוי בנין .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות קטנות (יח"ד) 1,055 יח"ד +1,055 יח"ד יח"ד
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 11,708 מ"ר +11,708 מ"ר מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 241,098 מ"ר +241,098 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 5,274 יח"ד +5,274 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 474,817 מ"ר +474,817 מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 19,738 מ"ר +19,738 מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 26,864 מ"ר +26,864 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


סמוך לכניסה ללוד מכיוון 443 וצומת גנתון, מזרחית לרחוב פרימן, דרומית לרחוב החלוץ, מערבית לרחוב הרצוג ושדרות צה"ל המחברים את מרכז העיר המתחדש למרכז העירוני וצפונית לרחוב החשמונאים.

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
תנועה תנועה - תשריט וחתכים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
חלוקה ורישום תשריט איחוד וחלוקה למתחם 2 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
חלוקה ורישום תשריט איחוד וחלוקה למתחם 1 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
בינוי נספח בינוי מחייב חלקית לנושא מתחמי הגובה המירביים וקווי בניין - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה דוח שינויים לפי סעיף 14 לחוק הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט גרסה 14 חתום ע"י מודד הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת מתכננת הוועדה הורדה
תכתובות מצגת מדיון להפקדת תכנית מתקנת 27.07.22 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהתנגדויות 02/02/2023 18 14
לא הוגשו התנגדויות 18/12/2022 18 14
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 19/10/2022 18 14
פרסום להפקדה בעיתונים 07/10/2022 תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2022. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 18 14
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/09/2022 18 14
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/09/2022 18 14
החלטה בדיון בהפקדה 27/07/2022 18 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/07/2022 11 10
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 21/07/2022 11 10
קבלת תכנית 21/07/2022 11 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמל/ 2007 תמל/ 2007 - העיר העתיקה לוד שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023002 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 01/02/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021043 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 27/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 21/09/2022 הורדה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט/ים בתחום התכנית 21/09/2022 הורדה