256-0730648

שינוי בקווי בניין במגרש 522 וקביעת דרך גישה מגדל שמס

מטרת התוכנית


שינוי בקווי בניין וקביעת גישה למגרש דרך זיקת הנאה למגרש 522.

עיקרי הוראותיה


1- שינוי קווי בנין לפי מצב הקיים עפ"י סעיף 62א(א)סעיף קטן 4.
3- קביעת דרך גישה עפ"י זיקאת הנאה עפ"י סעיף 62א(א) סעיף קטן 2.

דברי הסבר


התכנית נמצאת מערב למגדל שמס, מדובר על שינוי בקווי בנין למגרש 522, לפי מצב הקיים בשטח, ושינוי בקו קדמי מסיבות שיש הפרש גובה עד 33% ולא יתקיים דרך במצב הקיים, ונעשה דרך גישה למגרשים דרך זיקת הנאה הקובעת על גישה קיימת בשטח ומאושרת מכל השכנים,
הדרך המאושרת פוגעת בצורת המגרש ולא מאפשרת לתכנן מבנה מגורים. לכן מבקשים שינוי בקווי בניין.

מקום התוכנית


מערב מגדל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת יועמ"ש הוועדה הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הוועדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/10/2019 6 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. החלפה צפייה