256-0740688

שינוי זכויות בניה למבנה מסחר ותעסוקה במג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי בזכויות בניה

עיקרי הוראותיה


2.2.1 שינוי בקווי בנין עפ"י סעיף 62א(א)4 לחוק התו"ב
2.2.2 שינו תכסית קרקע עפ"י סעיף 62א(א)9 לחוק התו"ב

דברי הסבר


החלקה נמצאת בצד המזרחי של א.ת. דרומי מג'דל שמס, התכנית משנה זכויות בניה שחלות על השטח שמטרתה:
1- שינוי קווי בניין והתאמתם עפ"י בניה קיימת בשטח.
2- שינוי בתכסית קרקע מ- 50% ל- 69% .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 534 מ"ר +534 מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 534 מ"ר +534 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


א.ת. דרומי מג'דל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/10/2019 2 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19849 אזור תעסוקה מעורב מג'דל שמס שינוי צפייה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח פרסום 02/09/2019 הורדה