354-0171843

ואד אבונאר- שינוי ייעוד למסחר ותחנת תדלוק

מטרת התוכנית


הקמת אזור מסחרי ותחנת תדלוק

עיקרי הוראותיה


1- שינוי יעוד קרקע חקלאית לדרך , מסחר ותחנת תדלוק.
2. שינוי יעוד אזור מגורים לדרך, מסחר ותחנת תדלוק.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.

דברי הסבר


השטח נמצא על צומת דרכים שמחברת שני הישובים באקה אלגרבייה עם ג'ת , עורק ראשי זה מחבר את הישובים עם כביש 6 . המקום עונה ומתאים להקמת מרכז למסחר ותחנת תדלוק שתשרת את שני הישובים ושאר הישובים שבסביבה הקרובה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד +26 יח"ד -26 יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר +2,631 מ"ר -2,631 מ"ר
מסחר (מ"ר) 5,963 מ"ר מ"ר +5,963 מ"ר

מקום התוכנית


המקום נמצא בצד הצפוני של ואד אבו נאר דרום באקה צמוד לדרך מס 4 טבעת באקה אלגרבייה דרך מקשרת כביש 574 עם דרך מס 6 .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף נספח נופי - פרשה טכנית הורדה
ניקוז נספח ניקוז-פרשה טכנית הורדה
ביוב נספח מים, ביוב, ניקוז-תשריט הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
מצב מאושר נספח מצב מאושר הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - תשריט הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
ביוב נספח מים וביוב - פרשה טכנית הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות דיון בועדה מקומית עירון והחלטה הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה חוו"ד רשות המים למתן היתר לתחנת תדלוק הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה אישור על מסירת תכנית התנועה למשרד התחבורה הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה אישור על מסירת התכנית לרשות הניקוז הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה אישור מסירת התכנית למשרד התחבורה הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 02/10/2019 29 19
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/06/2019 23 17
קבלת תכנית 20/02/2019 23 17

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 18/ 4 תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראות כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 483 כפר באקה אל גרבייה שינוי
תוכנית ענ/ 125 תכנית מתאר באקה אל גרבייה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ במ/ 360 באקה אל גרבייה - שכונת מגורים אלדרדס ואום אלרקאקי שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 02/10/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה