354-0526996

ברטעה - הסדרת דרך

מטרת התוכנית


הסדרת דרך וכיכר

עיקרי הוראותיה


1. קביעת תוואי חדש ומותאם לדרך
2. שינוי ייעוד קרקע מיעוד דרך ליעוד מגורים א.
3. שינוי בקו בנין מדרך

דברי הסבר


בתכנית המתאר של ברטעה נקבעו דרכים וכיכרות.
תכנית זו באה להסדיר נקודתית דרך, קווי בנין מזכות הדרך וכיכר בתחום תכנית המתאר בהתאם לנדרש בפועל בשטח ולהחזיר חלק משטחי המגורים שנגרעו על ידי תכנית המתאר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 308.9 מ"ר +84 מ"ר +224.9 מ"ר

מקום התוכנית


כפר ברטעה, ת.ד. 228
בחלק המערבי דרומי של היישוב.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
מצב מאושר חתום לאישור הורדה
תנועה נספח תנועה-חתום לאישור הורדה
תנועה נספח כבישים-חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח כבישים-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 26/09/2019 25 16
פרסום לאישור בעיתונים 08/09/2019 תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2019. עיתון: כל אל ערב. 25 16
פרסום לאישור ברשומות 05/09/2019 תאריך פרסום: 05/09/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8426. עמוד: 14566. שנה עברית: התשעט . 25 16 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 04/09/2019 25 16
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 21/08/2019 25 16
החלטה בדיון באישור תכנית 19/06/2019 25 16
לא הוגשו התנגדויות 05/06/2019 25 16
פרסום להפקדה בעיתונים 05/04/2019 תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2019. עיתון: כל אל ערב. 25 16
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 03/04/2019 25 16
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/04/2019 25 16
פרסום להפקדה ברשומות 25/03/2019 תאריך פרסום: 25/03/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8170. עמוד: 9058. שנה עברית: התשעט . 25 16 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/03/2019 25 16
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/03/2019 25 16
החלטה בדיון בהפקדה 12/09/2018 16 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/07/2018 16 12
קבלת תכנית 07/02/2018 12 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 983/ מ/ 391 תכנית מתאר מפורטת לברטעה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 19/06/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 12/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/08/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 21/03/2019 הורדה