יוש/ 2/ 317

יישוב גלגל מועצה אזורית בקעת הירדן

מטרת התוכנית


1. שינוי ייעודי שטחים מאזור חקלאי (S-15) ו-מגורים וייעודי קרקע שונים בתחום תכנית מאושרת ל-מגורים וייעודי קרקע שונים.
2. קביעת שימושים בייעודי הקרקע השונים.
3. קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
4. התוויית רשת הדרכים וסיווגן.
5. קביעת תנאים שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 63 חדר חדר +63 חדר
מגורים (יח"ד) 237 יח"ד +300 יח"ד -63 יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר נספח מס' 1 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 26/09/2019
פרסום לאישור בעיתונים 10/09/2019 תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2019. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2019. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2019. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/08/2019
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 04/08/2019
החלטה בדיון באישור תכנית 25/12/2018
לא הוגשו התנגדויות 25/12/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 16/01/2018 תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2018. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2018. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/01/2018
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 04/01/2014
החלטה בדיון בהפקדה 07/08/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/09/2012
קבלת תכנית 01/09/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי
תוכנית יוש/ 317 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018012 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 25/12/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013010 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 07/08/2013
פרוטוקול הורדה
2013009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/07/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 17/07/2019 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 22/06/2014 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 11/07/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 22/06/2014 הורדה