תתל/ 101/ א/ סעיף-77-78

תת"ל 101/א - קו מטרו M1S

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 13 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 14 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 15 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 16 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 17 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט לפי סעיף 77/78 לעיון הציבור-חתום חלק ג' הורדה
תשריט לפי סעיף 77/78 לעיון הציבור-חתום חלק ב' הורדה
תשריט לפי סעיף 77/78 לעיון הציבור-חתום חלק א' הורדה
תשריט לפי סעיף 77/78 לעיון הציבור-חתום חלק ד' הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הותל 15.4.19 הורדה
תכתובת
תכתובות פרסום בעיתונים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 16/09/2019 תאריך פרסום: 16/09/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8442. עמוד: 14905. שנה עברית: התשעט . 5 5 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 04/07/2019 תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2019. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2019. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2019. עיתון: עיתון מקומי ב. 5 5
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 02/06/2019 5 5

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 06/06/2019 הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 06/06/2019 הורדה