תתל/ 103/ סעיף-77-78

תת"ל 103 - קו מטרו M3

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע - חלק א' הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע - חלק ג' הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע - חלק ב' הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 13 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 14 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 15 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 16 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 17 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
נספחים מאושרים מבני דרך - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים נספח ניקוז הורדה
נספחים מאושרים עצים בוגרים - חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים עצים בוגרים - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים נספח תנוחה הורדה
נספחים מאושרים שילוב עירוני הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר מחוזי הורדה
נספחים מאושרים נספח בינוי לדיפו הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ה'' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ד' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים מפתח גיליונות הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך - חלק ו' הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך - חלק ה'' הורדה
נספחים מאושרים עצים בוגרים - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך - חלק ד' הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך - חלק ג' הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות הורדה
תכתובת
תכתובות עיתונים הורדה
תכתובות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 16/09/2019 תאריך פרסום: 16/09/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8442. עמוד: 14921. שנה עברית: התשעט . 6 6 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 10/07/2019 תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2019. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2019. עיתון: עיתון יומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 6 6
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 06/06/2019 6 6

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 06/06/2019 הורדה