יוש/ 11/ 115

אלפי מנשה -יובלים מערב

מטרת התוכנית


א.שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ,שטח לבניני ציבור, דרכים ושטחים פתוחים
(סה"כ 42 יחידת דיור)
ב.קביעת זכויות והוראות בנייה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 42 יח"ד יח"ד +42 יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 02/09/2019
פרסום לאישור בעיתונים 07/06/2019 תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2019. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2019. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2019. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/05/2019
החלטה בדיון באישור תכנית 26/12/2018
החלטה בדיון בהתנגדויות 23/12/2018
הוגשו התנגדויות 09/04/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 09/02/2018 תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2018. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2018. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2018. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2018. עיתון: ישראל היום.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/01/2018
החלטה בדיון בהפקדה 08/02/2017
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 04/11/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/12/2011
קבלת תכנית 08/12/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית S-15 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018013 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 26/12/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018025 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 22/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 08/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 08/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 19/05/2019 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 07/11/2017 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 30/04/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/11/2017 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאיד קאסם, עו"ד בשם 4 תושבי כפר עזון