יוש/ 30/ 3/ 201

שינוי ייעוד משצ"פ למגורים א'

מטרת התוכנית


1. שינוי משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א'.
2. קביעת הוראות בניה ותנאים בתחום התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד יח"ד +2 יח"ד

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 27/08/2019
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/05/2018
קבלת תכנית 15/05/2018

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 27/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה