7/ 03/ 188/ 11

שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק

מטרת התוכנית


שינוי בתכנית (התקנון) בגין זכויות הבניה של מחסן
וחצר משק.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: להבים
גוש:100222

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 26/08/2019
פרסום לאישור ברשומות 24/10/1991 תאריך פרסום: 24/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3934. עמוד: 293. שנה עברית: התשנב . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 02/09/1991
פרסום להפקדה ברשומות 16/05/1991 תאריך פרסום: 16/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3877. עמוד: 2490. שנה עברית: התשנא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 21/03/1991 תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1991.
החלטה בדיון בהפקדה 18/02/1991
קבלת תכנית 26/09/1990

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 619-1147487 שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק כפיפות
תוכנית 619-0417220 שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק שינוי
תוכנית 619-0285957 שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק שינוי
תוכנית 16/ מק/ 2029 שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק שינוי צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2024 שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2031 שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק כפיפות צפייה
תוכנית 619-0539304 שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק כפיפות
תוכנית 619-0508861 שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק כפיפות
תוכנית 619-0213421 שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק כפיפות
תוכנית 619-0785204 שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק כפיפות