7/ 03/ 188/ 8

מגרש 201-חריגה מקו בנין קדמי

מטרת התוכנית


בקשה לאישור חריגה מקו בנין קדמי מ- 5 מ' ל- 2.95 מ'. שינוי זה ייעשה לגבי מגרש פינתי מספר 201 בחזית הצרה בלבד.

מקום התוכנית


להבים

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 26/08/2019
פרסום לאישור ברשומות 29/06/1989 תאריך פרסום: 29/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3673. שנה עברית: התשמט . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 01/03/1988 תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3529. שנה עברית: התשמח . צפייה
קבלת תכנית 29/02/1988