מח/ מק/ 9858/ 11/ 15

הקטנת קווי בניין אחורי וצדדי - מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הקטנת קוי בניין אחורי וצדדי ימני מ-3מ' ל-0 מ' במפלסים משתנה לפי הטופוגרפיה במגרש מס' 1415/1 אזור תעשייה מערבי מג'דל שמס.

עיקרי הוראותיה


שינוי בקו בניין צדדי ימני אחורי, לפי סימוני התשריט.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 25/08/2019
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/08/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 31/08/2012
פרוטוקול הורדה