מח/ מק/ 9858/ 2007/ 4

שינוי מקום דרך משולבת ושינוי קו בנין, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי מיקום דרך משולבת שינוי קו בנין.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 25/08/2019
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 25/01/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית תמ"מ/ 2/ 3 כפיפות
תוכנית תמ''א/ 35 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 25/01/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה