258-0314781

תחנת שאיבה- פסוטה

מטרת התוכנית


הסדרת ייעוד הקרקע להקמת תחנת שאיבה לביוב.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי ייעוד משטח ללא תכנון מפורט לייעוד מתקנים הנדסיים.
2. התווית דרך גישה למיתקן.
3. קביעת זכויות והוראות בניה.
4. קביעת שימושים.
5. קביעת הוראות למתן היתר בנייה.
6. קביעת הוראות מיוחדות לשיקום בריכת החימצון הקיימת.

דברי הסבר


התכנית מיועדת להסדרת השימוש בקרקע למטרת בנית תחנת שאיבה. התחנה אמורה לתת מענה לפסוטה ולישובים שכנים במסגרת תכנית כללית למתן פתרון קצה לשפכים באזור..

מקום התוכנית


התחנה נמצאת צפון מזרח למושב פסוטה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מצב מאושר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
מצב מאושר חתום לאישור הורדה
סביבה ונוף חתום לאישור הורדה
ביוב חתום לאישור הורדה
סביבה ונוף חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף חתום להפקדה הורדה
ביוב חתום להפקדה הורדה
נספחים
נספח נוף נספח נוף הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות נספח סילוק שפכים הורדה
נספח נוף נספח נופי סביבתי - גליון 1 הורדה
נספח נוף נספח נופי לתחנת שאיבה - פסוטה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת וועדה מעלה נפתלי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 21/08/2019 16 11
פרסום לאישור בעיתונים 17/05/2019 תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 16 11
פרסום לאישור ברשומות 01/04/2019 תאריך פרסום: 01/04/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8180. עמוד: 9356. שנה עברית: התשעט . 16 11 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 01/04/2019 16 11
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 31/03/2019 16 11
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/03/2019 16 11
החלטה בדיון באישור תכנית 10/12/2018 14 10
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/08/2018 14 10
לא הוגשו התנגדויות 01/02/2018 14 10
פרסום להפקדה ברשומות 13/12/2017 תאריך פרסום: 13/12/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7640. עמוד: 2274. שנה עברית: התשעח . 14 10 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 01/12/2017 תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2017. עיתון: כל אל ערב. 14 10
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/11/2017 14 10
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/11/2017 14 10
החלטה בדיון בוולק"ח 07/11/2017 14 10
החלטה בדיון בהפקדה 24/05/2017 8 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/08/2016 8 6
קבלת תכנית 16/03/2016 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 10/12/2018
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
636 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 06/11/2017
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
385 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 02/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
385 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 02/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 24/05/2017
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 10/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/03/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 19/11/2017 הורדה