תתל/ 79/ 77-78

מסילת פלשת-שורק-עוקף לוד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 10 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 10 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 10 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 10 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 10 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 10 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 10 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 10 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 10 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 10 תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
תשריט בעבודה תשריט קו כחול חלק א' הורדה
תשריט בעבודה תשריט קו כחול חלק ב' הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומרים נלווים לישיבת הות"ל 15/2016 מיום ה26.09.16 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומרים נלווים לישיבת הות"ל 15/2016 מיום ה26.09.16 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 13/08/2019 5 3
פרסום הכנת תכנית ברשומות 13/08/2019 תאריך פרסום: 13/08/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8393. עמוד: 13850. שנה עברית: התשעט . 5 3 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 22/03/2019 תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2019. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2019. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2019. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2019. עיתון: הארץ. 5 3
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 28/01/2019 5 3
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית בתנאים 26/09/2016 5 3
קבלת תכנית 21/07/2015 5 3

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019002 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 28/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016018 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 26/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 01/03/2017 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 01/03/2017 הורדה