תממ/ 1/ 30/ 1

תכנית מתאר מחוזית-מחוז ירושלים-תמ"מ 1/30/1-הרחבת אזור פיתוח עירוני של ירושלים

מטרת התוכנית


1) הרחבת אזור הפיתוח העירוני של ירושלים כמענה לצרכי הפיתוח של העיר. זאת, ע"י שינוי יעוד הקרקע מ"אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח", "פארק מטרופוליני" ו-"גן לאומי על פארק מטרופוליני" ליעוד "אזור פיתוח עירוני".
2) סימון שטח פתוח מיוחד.
3) קביעת הנחיות והוראות כלליות להכנת תכנית מתאר מקומית ותכניות מפורטות.

עיקרי הוראותיה


אזור פיתוח עירוני - לא תאושר תכנית מקומית מכוח תכנית זו, אלא אם תכלול, בין היתר, הוראות לנושאים הבאים:
1. יעודי קרקע, זכויות בניה ועקרונות בינוי.
2. הקצאת שטחי ציבור לרווחת תושבי ירושלים בהתייחס לצרכים ולמצאי שטחי הציבור הקיימים
3. הוראות לעניין שמירת קשר בין השכונות הגובלות.
4. הוראות בגין שימור ממצאים ארכיאולוגיים וערכים חזותיים.
5. הוראות בדבר טיפול בנגר עילי.

שטח פתוח מיוחד - מוסד תכנון הדן בתכנית בשטח זה יקבע הוראות שיבטיחו את תפקודו כשטח פתוח לאורך זמן, בו מתקיימים השימושים הנדרשים לתפקודו של פארק מטרופוליני.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
תכתובת
תכתובות פרסום ההודעה בעיתונים הורדה
תכתובות דוח החוקר - נספח ב' הורדה
תכתובות דוח החוקר - נספח ג' הורדה
תכתובות דוח החוקר - נספח ד' הורדה
תכתובות הודעה על אישור התוכנית בישראל היום הורדה
תכתובות הודעה על אישור התוכנית בכל העיר הורדה
תכתובות הודעה על אישור התוכנית ב-The Marker הורדה
תכתובות דוח החוקר בהתנגדויות שהוגשו לתכנית הורדה
תכתובות דוח החוקר - נספח א' הורדה
תכתובות נוסח הודעה למתנגדים בדבר הכרעה בהתנגדויות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 29/07/2019 תאריך פרסום: 29/07/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8361. עמוד: 13260. שנה עברית: התשעט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/06/2019 תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2019. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2019. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהתנגדויות 07/05/2019
פרסום להפקדה ברשומות 25/12/2017 תאריך פרסום: 25/12/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7652. עמוד: 2870. שנה עברית: התשעח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 10/11/2017 תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2017. עיתון: ישראל היום.
החלטה בדיון בהפקדה 05/09/2017
קבלת תכנית 14/06/2017

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 1/ 30 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
628 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
627 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 16/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
186 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 12/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 05/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 05/02/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
604 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 23/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
603 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 09/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
610 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/09/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 26/03/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 26/03/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 26/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית מתאר מחוזית –תמ"מ 05/11/2017 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נתנאל פישר מיהל קהילתי גנים הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות אברהם שקד החברה להגנת הטבע הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רוני שרון מינהל קהילתי יובלים הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רוני שרון מינהל קהילתי יובלים הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יגאל אבדר הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רחל אדם הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רחל אדם הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רחל אדם הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רחל אדם הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורה ברדה הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אולגה גאני הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נורית זיק הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף ואח' חביליו הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רון ואח' חביליו הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אייל כהן הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב כהן הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לילי כהן הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דניאל כלפיון הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שילה ועמיר ליכט 58853037 הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרור מליחי הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רפאל מציאנו הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נחמיה נחמיה הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רפאל פינצי הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלומית צברי הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חביבה שפר הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חביבה שפר הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חביבה שפר הורדה
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חביבה שפר הורדה
29 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מיכל נאור ורניק המועצה האזוריתוהועדה המקומית מטה יהודה הורדה
30 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות עזרא נהרי יו"ר מושב אורה הורדה
31 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות שמעון קינן מושב עמינדב הורדה