ג/ 21433

שינוי בחלק מתוואי כביש מספר 17, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הסדרת בניה בתחום הדרך ע"י הצרת דרך מאושרת.

עיקרי הוראותיה


- הקטנת כביש מס' 17 באזור ההתחברות עם כביש מס' 20 והתאמה למצב הקיים.
- הרחבת קטע מהדרך הקימת.
- שינוי קו בנין.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 5 יח"ד +5 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 3,360 מ"ר +3,423 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מג'דל שמס מערב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לדחייה ברשומות 21/07/2019 תאריך פרסום: 21/07/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8349. עמוד: 13070. שנה עברית: התשעט . צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 16/07/2019
החלטה בדיון באישור תכנית 29/01/2019
לא הוגשו התנגדויות 08/07/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 31/05/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 08/05/2015 תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2015. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות 05/05/2015 תאריך פרסום: 05/05/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7032. עמוד: 5319. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/04/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 31/03/2015
החלטה בדיון בהפקדה 08/12/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/04/2014
קבלת תכנית 19/12/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית מק/ מח/ 9858/ 2011/ 9 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 29/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 29/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 03/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 15/11/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 08/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית 15/07/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 14/04/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 19/04/2015 הורדה