251-0310524

מכון שאיבה דבוריה

מטרת התוכנית


הקמת תחנת שאיבת ביוב

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי לצורך הקמת מכון שאיבת ביוב
שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך
קביעת הוראות בניה

דברי הסבר


לצורך הקמת מכון שאיבה ליישוב דבוריה, יש לשנות את יעוד הקרקע מחקלאי למתקן הנדסי

מקום התוכנית


דרומית ליישוב דבוריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב קיים מול מצב מאושר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מאושר מס' 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מאושר הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - הגדלה הורדה
נספחים
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/07/2019 12 8
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 04/07/2019 12 8
פרסום לאישור ברשומות 04/07/2019 תאריך פרסום: 04/07/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8326. עמוד: 12562. שנה עברית: התשעט . 12 8 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/06/2017 תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 12 8
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/05/2017 12 8
החלטה בדיון באישור תכנית 20/03/2017 10 8
החלטה בדיון בוולק"ח 12/02/2017 10 8
לא הוגשו התנגדויות 14/12/2016 10 8
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/11/2016 10 8
פרסום להפקדה ברשומות 27/10/2016 תאריך פרסום: 27/10/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7363. עמוד: 223. שנה עברית: התשעז . 10 8 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 14/10/2016 תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2016. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 10 8
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/10/2016 10 8
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 18/08/2016 9 7
החלטה בדיון בהפקדה 14/10/2015 3 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/06/2015 2 2
קבלת תכנית 20/05/2015 2 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6540 קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 20/03/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
627 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 06/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
626 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 02/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
625 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 05/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
374 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 07/11/2016
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 14/10/2015
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 04/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/07/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/10/2016 הורדה