תממ/ 3/ 21/ 47

תממ/ 3/ 21/ 47 - כפר יונה

מטרת התוכנית


1.הרחבת שטח אזור תעשייה, מלאכה ותעסוקה, ע"י שינוי ייעוד מ"אזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח" ל"אזור תעשייה, מלאכה ותעסוקה".
2. הרחבת שטח הפיתוח העירוני של פרדסייה, ע"י שינוי ייעוד מ"אזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח" ל"אזור פיתוח עירוני".
3. קביעת "שטח פתוח מיוחד" על גבי יעוד "אזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח".
4. קביעת הוראות לסימבול "מבנה לשימור" .

מקום התוכנית


מרחב כפר יונה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות מאושרות הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום נוסח הוראות מופקדות חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מאושר הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט התכנית מופקד חתום הורדה
נספחים
נספחים מאושרים הורדה
נספחים מאושרים הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp מתוקן לתוקף בהתאם להחלטת הולנת"ע לאשר את התכנית 24.1.23 הורדה
תכתובת
תכתובות בקשה להארכת מועד ההתנגדויות 1 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה ע"י חברת אחוזת המרכז ב' בע"מ ב24.01.23 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה ע"י עיירית נתניה ב24.01.23 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בולנת"ע ב24.01.23 הורדה
תכתובות מסמך מדיניות למבנים היסטוריים בשטחים פתוחים הורדה
תכתובות תשריט - פרסום לפי סעיף 57 הורדה
תכתובות פרסום לפי סעיף 57 - פנייה לוועדות המקומיות הורדה
תכתובות הוראות - פרסום לפי סעיף 57 הורדה
תכתובות העברת קבצי shp - לוועדות הורדה
תכתובות גזרי עיתונים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 17/04/2023
פרסום לאישור ברשומות 16/04/2023 תאריך פרסום: 16/04/2023. מס' ילקוט פרסומים: 11273. עמוד: 5486. שנה עברית: התשפג . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 02/04/2023
פרסום לאישור בעיתונים 24/03/2023 תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2023. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2023. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2023. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2023. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית 30/01/2023
החלטה בדיון בהתנגדויות 25/01/2023
הוגשו התנגדויות 07/12/2022
פרסום להפקדה ברשומות 06/12/2022 תאריך פרסום: 06/12/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10953. עמוד: 1724. שנה עברית: התשפג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 12/08/2022 תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2022. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2022. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2022. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/08/2022
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/08/2022
החלטה בדיון בהפקדה 01/03/2022
קבלת תכנית 23/02/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21 תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
721 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 24/01/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 28/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
713 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 20/09/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
668 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 19/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 29/03/2023 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 16/03/2023 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 17/04/2023 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 08/08/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות עו"ד הושע בנוביץ חברת אחוזת המרכז ב בע"מ הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות חברת נגה הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות עו"ד שחר הררי, עו"ד אור קוטלר סוכני דלק ושמנים בע"מ הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רות מרים , דניאל שמעון ומוני ברא"ז הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שחר הררי, עו"ד אור קוטלר כותלי הכפר ואחרים הורדה
6 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות אלי אדר' דיגא מהנדס העיר כפר יונה הורדה
7 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות טל אדריכל ארז מהנדס העיר נתניה הורדה