יוש/ 1/ 8/ 113

קדומים - מגרש 307 (קדומים דרום)

מטרת התוכנית


שינויים בזכויות הבינוי במגרש 307 והתאמה למצב הקיים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/05/2019 תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2019. עיתון: עיתון מקומי א.
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 21/05/2019
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 16/05/2019
החלטה בדיון באישור תכנית 26/12/2018
לא הוגשו התנגדויות 28/10/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 29/08/2018 תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2018. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/08/2018
החלטה בדיון בהפקדה 14/12/2016
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 29/11/2016
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/11/2015
קבלת תכנית 23/11/2015

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 7/ 113 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018013 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 26/12/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016014 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 15/05/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/08/2018 הורדה