455-0628248

שינוי זכויות בניה בליבנים 36 צור יגאל - ממ/מק/1/9155

מטרת התוכנית


תוספת שטח עיקרי למגורים, שינוי עיצוב ובינוי למחסן וגדרות.

עיקרי הוראותיה


הגדלת זכויות בניה למגורים עד 193 מ"ר במקום 170 מ"ר מותרים. סה"כ תוספת שטח של 23 מ"ר לפי סעיף בחוק 62א (א) (16) (א) (2).
שינוי גובה מחסן חיצוני מבוקש גובה מירבי 2.45 מ' נטו במקום 2.2 מ' מותרים לפי סעיף בחוק 62א (א) סעיף קטן (5).
שינוי גדר אחורית בין מגרשים. מבוקשת גדר כולה בנויה בבניה קשה ללא בניה קלה עד גובה 180 ס"מ במקום גדר בנויה עד גובה 90 ס"מ ומעליה גדר קלה, סה"כ גובה מקסימלי עד 200 ס"מ לפי סעיף בחוק 62א (א) סעיף קטן (5).

דברי הסבר


הגדלת זכויות בנייה, שינוי עיצוב ובינוי הכוללים:
שינוי בגובה במחסן חיצוני, שינוי בגובה ובחומר לגדר בגבול המגרש האחורי.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 193 מ"ר +170 מ"ר +23 מ"ר

מקום התוכנית


חלקה מגורים בצפון מערב צור יגאל

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
זכויות בניה מאושרות הורדה
בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חווד מהנדסת הועדה ויועמ"ש הועדה לעניין סמכות התכנית הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חווד מהנדסת הועדה המקומית לפי סעיף 61א(ג)(4) טרם הדיון בהפקדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 20/05/2019 13 5
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 20/05/2019 13 5
פרסום לאישור ברשומות 13/05/2019 תאריך פרסום: 13/05/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8234. עמוד: 10664. שנה עברית: התשעט . 13 5 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/05/2019 13 5
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/02/2019 13 5
פרסום להפקדה ברשומות 02/01/2019 תאריך פרסום: 02/01/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8061. עמוד: 4920. שנה עברית: התשעט . 13 5 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 30/12/2018 13 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/05/2018 5 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית שד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 3 שינוי צפייה
תוכנית שד/ במ/ 1002/ 10 אייל - צפון. . כפיפות צפייה
תוכנית שד/ במ/ 1002/ 10/ א צור יגאל שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 28/02/2019
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/05/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 30/12/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 07/05/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 30/12/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 07/05/2019 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 30/12/2018 הורדה