251-0473371

ג/24445 - יעוד קרקע לגן אירועים ברומאנה

מטרת התוכנית


יעוד שטח לגן אירועים .

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד שטח חקלאי ל : גן אירועים , דרך מוצעת , חניון ושטח ציבורי פתוח.
2.קביעת הוראות בניה ופיתוח.

דברי הסבר


תכנית זו באה להסדיר גן אירועים קיים , עקב המחסור הגדול בגני אירועים ואולמות שמיה במגזר בכלל ובישוב רומנה בפרט. הגן בנוי על אדמה פרטית ( בהליך רישום ) וממוקם דרומית ליושב רומנה במרחק כ- 550 מטר משולי המרקם הבנוי ולמרגלותיו המערביים של הר טורעאן , וקיים בו פיתוח לנופש ופנאי שכולל רחבה לכינוס לאירועים, נטיעות, מדשאות.
מטרת התוכנית שינוי יעוד השטח מחקלאי לגן אירועים, חניה ודרך. הגן בנוי ומותאם לחתונות עממיות בהתאם למנהגים של האוכלוסייה המקומית , וערוך להגשת אוכל מוכן , במידה ויש ארוחת ערב בחתונה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 640 מ"ר מ"ר +640 מ"ר

מקום התוכנית


בשטח הפתוח דרמית ליישוב רומנה , כ 500 מ' מהשטח הבנוי.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
ביוב וניקוז נספח סניטרי הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי הורדה
חניה נספח חניה הורדה
סביבה ונוף דוח מילולי לנספח נופי הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/05/2019 6 5
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 13/05/2019 6 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/11/2018 6 5
קבלת תכנית 18/07/2018 6 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 19/ 35 ג/24445 - יעוד קרקע לגן אירועים ברומאנה ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020004 ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 23/01/2020
תמלול הישיבה הורדה
2019004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 13/05/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה