354-0570176

מתחם מגורים - צפון מזרח, עין א סהלה, בסמ"ה

מטרת התוכנית


א- להסדיר את השימוש בקרקעות ע"י שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים א' ודרכים בחלקי חלקות 9-10, בגוש 20364 לאפשר יצירת בסיס חוקי לבניינים הקיימים ולאפשר לבעלי הקרקע להקים בתי מגורים ע"פ החוק.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א'.
2. הפרשת שטחים לצורכי ציבור .
3. קביעת הוראות וזכויות בניה לתכנית.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

דברי הסבר


התוכנית יזומה ע"י המועצה המקומית בסמ"ה , במטרה עיקרית שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים א' בחלקי חלקות:9-10 בגוש 20364 בכפר עין א סהלה - בסמ"ה. חלק משטח התכנית מיועד לדרך עפ"י תכנית מתאר כפר עין א סהלה ען/983/מ/389: לכן רצון יוזם התכנית לשינוי ייעודי הקרקע מחקלאי למגורים בא בעקבות הצורך והרצון להסדיר את המבנים הקיימים ולהקים בתי מגורים לסיפוק הצרכים לבעלי הקרקע ולצעירים חסרי דיור הזקוקים להקים בתי מגורים. התכנית מציעה הקמת 4 יחידות דיור לדונם אחד ומספר הקומות המותר יהיה 3 קומות (כולל קומת עמודים) מעל לקומת מרתף.

כיום בתוך שטח התכנית קיימים 3 מבני מגורים: בתא שטח מס' 1 קיים מבנה בעל 2 קומות הכולל 2 יחידות דיור, בתא שטח מס' 3 קיים 2 מבנים אחד מהם בעל שתי קומות והאחר בעל 3 קומות ומספר יחידות דיור בתא זה 4 יחידות דיור. ס"ה מספר יחידות דיור קיימות בשטח התכנית הינו 6 יחידות .

פירוט תאי שטח (גודל ומספר יחידות דיור): תא שטח מס'1: 643 מ"ר עם 2.57 יח"ד, תא שטח מס' 2: 401 מ"ר עם 1.6 יח"ד, תא שטח מס' 3: 974 מ"ר עם 3.9 יח"ד, תא שטח מס' 4: 613 מ"ר עם 2.45 יח"ד. לכן, ס"ה מספר יחידות דיור בתכנית ז יגיע עד כ- 11 יחידות דיור. יש לציין שתא שטח מספר 4 (עם מספר יחידות דיור 2.45 ) נמצא בתכנית המתאר המאושרת של כפר עין א-סהלה.

לסיכום: בתכנית זו מספר יחידות המאושרות מגיע עד כ- 2.5 יח"ד, ומספר יחידות המוצע יגיע עד כ-8.5 יח"ד.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 56,757 מ"ר מ"ר +56,757 מ"ר
מגורים (יח"ד) 11 יח"ד +4 יח"ד +7 יח"ד לפי 4 יח"ד / דונם. 5 היחידות דיור הקיימות נבנו בקרקע חקלאית.
מגורים (מ"ר) 232,072 מ"ר +2,236 מ"ר +229,836 מ"ר שטח קרקע למגורים א' הינו: 2,631 מ"ר. שטח בנייה עיקרי מותר מעל הכניסה הקובעת הינו: 65% (לכן: 2,631*65% = 1,710 מ"ר) . שטח בנייה עיקרי מותר מתחת לכניסה הקובעת הינו: 20% (לכן: 2,631*20% = 526 מ"ר). ס"ה שטח בנייה עיקרי מותר הינו: 1,710 + 526= 2,236 מ"ר. מתוך שטח זה יותרו הקמת שטחים למשרדים וחדרי עבודה (שטח לתעסוקה) בסך של 335 מ"ר .
מסחר (מ"ר) 10,636 מ"ר מ"ר +10,636 מ"ר

מקום התוכנית


השטח המוצע תוך הקו הכחול של התכנית נמצא בתחום שיפוט המועצה המקומית בסמ"ה (כפר עין א סהלה) ובתחום שיפוט מועצה אזורית מנשה, וכמו כן נמצא בתוך מרחב תכנון עירון וגובל מרחב תכנון מנשה - אלונה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח תנועה הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוו"ד מהנדסת הוועדה מנשה - אלונה הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א התייחסות קק"ל הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 13/05/2019 5 4
החלטה בדיון בהפקדה 24/10/2018 5 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/07/2018 5 4
קבלת תכנית 08/03/2018 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 982/ מ/ 389 תכנית מתאר מפורטת לעין אל סהלה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 24/10/2018
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה