יוש/ 1/ 2/ 516

אדורה - תוספת יח"ד

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד מאזור חקלאי, אזור מגורים א' וייעודים שונים לאזורי מגורים א' ו-ב' (סה"כ 60 יח"ד), מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים ודרכים.
ב. קביעת שימושים בייעודי הקרקע השונים.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ד. התווית רשת הדרכים וסיווגן.
ה. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 60 יח"ד +42 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/04/2019 תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2019. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2019. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2019. עיתון: מעריב הבוקר.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/04/2019
החלטה בדיון באישור תכנית 25/12/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 27/07/2018 תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2018. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2018. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/07/2018
החלטה בדיון בהפקדה 18/06/2017
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 05/11/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/05/2014
קבלת תכנית 30/04/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 2/ 516 שינוי
תוכנית יוש/ 516 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018012 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 25/12/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 07/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 15/04/2019 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 19/07/2018 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/02/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 28/06/2018 הורדה