תתל/ 138/ 77-78

מסדרון להנחת תשתיות מים בקטע זוהר - תקומה

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 6 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 6 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 6 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 6 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 6 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 6 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר למליאת הות"ל 21.11.2022 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 29/01/2023 7 7
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 29/01/2023 7 7
פרסום הכנת תכנית ברשומות 29/01/2023 תאריך פרסום: 29/01/2023. מס' ילקוט פרסומים: 11077. עמוד: 3340. שנה עברית: התשפג . 7 7 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 06/01/2023 תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2023. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2023. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2023. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2023. עיתון: עיתון מקומי א. 7 7
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 21/11/2022 7 7
קבלת תכנית 03/06/2022 6 6

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021042 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 21/11/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 12/12/2022 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 17/01/2023 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 07/02/2023 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 17/01/2023 הורדה