255-0644120

א.ת. תפן - שינוי יעוד קרקע למתקנים הנדסיים

מטרת התוכנית


לאפשר הסדרת מתחם תקשורת של חברת "בזק" באזור תעשיה תפן והגישה אליו, ולאפשר ההקמה של מיכל מי שתיה למצב חירום על מתקניו.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח למתקנים הנדסיים.
ב. התוויית זיקת הנאה למעבר ברכב ביעוד תעשיה מאושר.
ג. חלוקת התכנית לתאי שטח וקביעת השימושים המותרים בכל אחד מהם.
ד. קביעת הוראות בניה ותנאים להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית.

דברי הסבר


מטרתה של תכנית זו הינה לאפשר הסדרת מתחם תקשורת של חברת "בזק" באזור תעשיה תפן והגישה אליו, ולאפשר ההקמה של מיכל מי שתיה למצב חירום על מתקניו.
התכנית תואמת להוראות תמ"א 36\2, וגבולותיה נקבעו לפי טווחי הבטיחות כפי שאושרו ע"י הממונה לעניין חוק הקרינה הבלתי מייננת במשרד להגנת הסביבה.

מקום התוכנית


בחלק הצפוני של אזור תעשייה תפן.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכניות - מאושרות הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חלק 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חלק 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חלק 3 הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
איכות הסביבה סקר בטיחות קרינה הורדה
איכות הסביבה מסמך סביבתי לענין קרינה הורדה
בינוי נספח בינוי מנחה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי הורדה
נספח/ הוראות איכות הסביבה מסמך סביבתי לעניין קרינה הורדה
נספח/ הוראות איכות הסביבה סקר בטיחות קרינה - פרק 1 הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
איכות הסביבה מסמך סביבתי לענין קרינה-חתום להפקדה הורדה
איכות הסביבה סקר בטיחות קרינה-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי מנחה-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ועדה מקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 03/04/2019 6 3
פרסום לאישור בעיתונים 22/03/2019 תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2019. עיתון: כל אל ערב. 6 3
פרסום לאישור ברשומות 14/03/2019 תאריך פרסום: 14/03/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8152. עמוד: 8665. שנה עברית: התשעט . 6 3 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/03/2019 6 3
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 13/03/2019 6 3
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/02/2019 6 3
לא הוגשו התנגדויות 02/01/2019 6 3
פרסום להפקדה בעיתונים 02/11/2018 תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2018. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 6 3
פרסום להפקדה ברשומות 17/10/2018 תאריך פרסום: 17/10/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7959. עמוד: 657. שנה עברית: התשעט . 6 3 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/10/2018 6 3
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/10/2018 6 3
החלטה בדיון בהפקדה 01/08/2018 6 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/06/2018 6 3
קבלת תכנית 14/06/2018 6 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 2414 אזור תעשיה "תפן" מעלות שינוי
תוכנית ג/ 4271 הרחבת תעשייה תפן בהר סנה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 255-0799346 א.ת. תפן - שינוי יעוד קרקע למתקנים הנדסיים שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 30/01/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/10/2018 הורדה