504-0614818

הר/2300 א' - שביל השקד, כפר שמריהו - הודעה לפי סעיף 77 ו-78

מטרת התוכנית


הסדרת והרחבת דרך סטטוטורית לאורך שביל השקד בכפר שמריהו לשם הסדרת נגישות למגרשי מגורים אשר לאורכו.

עיקרי הוראותיה


א.שינוי ייעוד מ-אזור מגורים א' ושטח חקלאי ב' ל-דרך מוצעת
ב.קביעת הוראות למעבר תשתיות
ג.קביעת הוראות בעניין הפקעות
ד.קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה

תנאים לפי סעיף 78
הוועדה המקומית רשאית לתת היתרים ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
בתא שטח 100 - תחום הדרך המוצעת ב-"שביל השקד", שרוחבה 9.5 מ', לא ניתן יהיה להוציא היתרי בניה, למעט היתר לשימוש חורג/הסדרת גישה למגרשי המגורים הסמוכים לשביל השקד.
בתאי שטח 101,102 בתחום 5 מ' שבין גבול תא שטח 100 לבין גבול התכנית ניתן יהיה להוציא היתרי בניה שאינם לצורך הרחבת המגורים.

דברי הסבר


התכנית שבנדון, ביוזמת המועצה המקומית כפר-שמריהו, נועדה להסדיר ולהרחיב דרך סטטוטורית לאורך תוואי שביל השקד בכפר שמריהו.

שביל השקד משמש כיום כגישה הבלעדית לכ-10 חלקות מגורים שחלקן בייעוד חקלאי ב' וחלקן מגורים א'. השביל מתבסס על חלקות "מטרוקה" שרוחבן אינו עולה על 5 מ' וייעוד הקרקע שלהן אינו דרך כי אם חקלאי ב' ומגורים א'. התכנית הנדונה מציעה להרחיב את הדרך בתוואי שביל השקד וזאת תוך הפקעות מידתיות מחלקות המגורים הסמוכות.

מקום התוכנית


שביל השקד, כפר שמריהו

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית על המלצה לפרסם 77,78 בכפוף לתיקונים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 15/11/2018 תאריך פרסום: 15/11/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7990. עמוד: 2721. שנה עברית: התשעט . 3 3 צפייה
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 29/10/2018 3 3

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 18/ 51 הר/2300 א' - שביל השקד, כפר שמריהו - הודעה לפי סעיף 77 ו-78 ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019014 ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 28/03/2019
פרוטוקול הורדה
870 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 28/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
867 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 29/10/2018
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה מתוקנת על הכנת תכנית 04/03/2019 הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 07/11/2018 הורדה