354-0346155

שכונת אלדקוק -אלמרבע- ג'ת המשולש

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים אלמרבעה מזרח בצפון מזרח ג'ת.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ב' ושטחים לצורכי ציבור, דרכים ושטחים פתוחים.
2. שינוי יעוד משק חקלאי למגורים ב'.
3. תוספת יח"ד .
4. התווית דרכים חדשות.
5. שינוי יעוד מ-ש.צ.פ . למגורים והרחבת דרך.
6. קביעת הוראות וזכויות בניה.
7. יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים .

דברי הסבר


מועצה מקומית ג'ת יוזמת תכנית זו בשכונת אלמרבעה מזרח בצפון הישוב במטרה לשנות יעוד קרקע חקלאית ליעודים לשטחים לצורכי ציבור , למגורים,ולהשלמת התכנון למערכת הדרכים ולתת מענה חוקי לבניה קיימת בשטח ללא היתרי בניה. .
בשכונה זו יש מחסור בצרכי ציבור בעיקר לשטחים פתוחים ודרכים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,989 מ"ר מ"ר +1,989 מ"ר גודל היעוד לשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור הינו 4,725 סה"כ השטח המבונה בתחום היעוד55% כלומר : 4,725 *0.55=2,598
מגורים (יח"ד) 290 יח"ד +88 יח"ד +202 יח"ד חמש יח"ד לדונם.
מגורים (מ"ר) 48,905.4 מ"ר +13,735.5 מ"ר +35,169.9 מ"ר סה"כ שטח עיקרי מוצע במ"ר 50,724 מ"ר מזה הופחתו 3,300 מ"ר למסחר.
מסחר (מ"ר) 3,300 מ"ר +1,050 מ"ר +2,250 מ"ר הערכה מבוססת על מימוש של מסחר בהיקף של 30 מ"ר בכל אחד מהמבנים בתחום התכנית . בתחום התכנית 110 מבנים בכל אחד מהם 30 מ"ר למסחר סה"כ 3,300 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


צפון ג'ת

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
מצב מאושר חתום לאישור הורדה
ניקוז חתום לאישור הורדה
ביוב חתום לאישור הורדה
בינוי חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום לאישור הורדה
דרכים וחניות חתום לאישור הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור חתום לאישור הורדה
מים חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
דרכים וחניות חתום להפקדה הורדה
בינוי חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום להפקדה הורדה
ביוב חתום להפקדה הורדה
מים חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת המהנדסת והיועמ"ש הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה אישור על מסירת התכנית לעיריית באקה אלגרבייה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 25/02/2019 55 39
פרסום לאישור בעיתונים 10/02/2019 תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2019. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2019. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. 55 39
פרסום לאישור ברשומות 10/02/2019 תאריך פרסום: 10/02/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8106. עמוד: 7485. שנה עברית: התשעט . 55 39 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 06/02/2019 55 39
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/02/2019 55 39
החלטה בדיון בהתנגדויות 07/05/2018 41 29
הוגשו התנגדויות 05/02/2018 41 29
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/02/2018 41 29
פרסום להפקדה ברשומות 11/01/2018 תאריך פרסום: 11/01/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7670. עמוד: 4173. שנה עברית: התשעח . 41 29 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 09/01/2018 תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2018. עיתון: מעריב הבוקר. 41 29
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 27/12/2017 41 29
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/12/2017 41 29
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/12/2017 41 29
החלטה בדיון בהפקדה 02/11/2016 26 17
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/07/2016 26 17
קבלת תכנית 10/05/2016 15 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1009 תכנית מתאר מקומית ג'ת שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 1052 הגדלת רווחת הדיור ב- ג'ת שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמל/ 1093 שכונת אלדקוק -אלמרבע- ג'ת המשולש שינוי
תוכנית 354-1076785 שכונת אלדקוק -אלמרבע- ג'ת המשולש כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 31/12/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 07/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 22/11/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 02/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 06/02/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/12/2017 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בדארנה חוסני שפיק בשם המתנגדים הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ותד מוחמד עיסאם הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ותד עאישה הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אבו עסבה, עו"ד ב"כ המתנגד ערו קאסם הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סיף-אלדין ותד ב"כ המתנגדים הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סיף-אלדין ותד ב"כ המתנגדים הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סיף-אלדין ותד ב"כ המתנגדים הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סיף-אלדין ותד ב"כ המתנגדים הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פארוק גרה ב"כ המתנגד חלמי דיב הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פארוק גרה ב"כ המתנגדים הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קעדאן פאיז וליד הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קעדאן פאיז וליד הורדה