יוש/ 2/ 2/ 201

בית אריה -שינוי וקווי בנין במגרש 455

מטרת התוכנית


- שינוי קו בנין צדדי, מזרחי ומערבי בהתאם למצב הקיים ללא שינוי בשטחי הבניה המותרים

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/11/2018 תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2018. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2018. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 21/11/2018
החלטה בדיון באישור תכנית 02/10/2018
לא הוגשו התנגדויות 21/08/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 23/05/2018 תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2018. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/04/2018
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 18/04/2018
החלטה בדיון בהפקדה 30/07/2017
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 28/02/2017
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/07/2015
קבלת תכנית 13/07/2015

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 12/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/07/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 02/10/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 18/04/2018 הורדה