417-0177097

הוספת תכלית של משרדים ומרפאה למסחר באז''ת מצפה ספיר - שד\1002\21

מטרת התוכנית


הוספת תכליות של משרדים ומרפאה לשימושים המותרים ביעוד של "אזור מסחר ומשרדים", והוספת קומה שלישית לבניין הקיים.

עיקרי הוראותיה


א. במבנה הצפוני- הוספת קומה ותכלית של משרדים ומרפאה לשימושי הקרקע המותרים באזור "מסחר ומשרדים".
ב. במבנה הדרומי- הגדלת גובה בניה מותר והוספת שטחי שרות לצורך חניון תת קרקעי.
ג. שינוי קווי הבניין לחניון תת קרקעי.

דברי הסבר


באזור תעשייה "מצפה ספיר" שבישוב כוכב יאיר הוקם מבנה מסחרי עפ"י תכנית מאושרת מספר שד/1002 /9. שטח התכנית נמצא בתחום שיפוט של מ. מ. כוכב יאיר ובתחום תכנון של מ. א. דרום השרון.
בהתאם לתכנית השימושים המותרים באזור זה הם: "בתי כל בו, בתי קפה, מזנונים, מסעדות, בנקים ואולמי שמחות".
במבנה האמור פועלות גם מרפאות אשר אושרו בהליך של "שימוש חורג".
בעלי המבנה ומגישי התכנית, חברת "שופרסל נדל"ן בע"מ" מבקשים להפוך את השימוש הארעי של "מרפאה" לשימוש של קבע ולאשר קומה נוספת, שלישית בבניין. הבניה הקיימת לא מיצתה את זכויות הבניה המותרות עפ"י התכנית התקפה.
מדרום לבניין הקיים, ובתחום התכנית, ישנו שטח ריק הניתן לניצול. בשטח זה מבוקש להקים מבנה מסחרי נוסף בן 5 קומות וכל זאת ללא חריגה משטח הבניה העיקרי המותר במגרש עפ"י התכנית התקפה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 12,122 מ"ר +12,122 מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 12,110 מ"ר +12,110 מ"ר מ"ר תעסוקה- בתכנית זו במשמעות של "משרדים".

מקום התוכנית


בנין "שופרסל" הקיים באזור תעשייה "מצפה ספיר" שבכניסה לכוכב יאיר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
בינוי חתום להפקדה הורדה
תנועה חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
זכויות בניה מאושרות חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 27/11/2018 56 28
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 27/11/2018 56 28
התכנית אושרה 27/11/2018 56 28
פרסום לאישור בעיתונים 05/10/2018 תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2018. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2018. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 56 28
פרסום לאישור ברשומות 20/09/2018 תאריך פרסום: 20/09/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7943. עמוד: 256. שנה עברית: התשעט . 56 28 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 04/09/2018 56 28
החלטה בדיון בהתנגדויות 24/12/2017 52 26
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 24/12/2017 56 28
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 05/12/2017 52 26
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/11/2017 52 26
הוגשו התנגדויות 26/10/2017 52 26
פרסום להפקדה בעיתונים 06/10/2017 תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2017. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 52 26
פרסום להפקדה ברשומות 28/09/2017 תאריך פרסום: 28/09/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7593. עמוד: 106. שנה עברית: התשעח . 52 26 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/09/2017 52 26
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/07/2017 51 25
החלטה בדיון בהפקדה 13/06/2016 44 23
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/05/2016 44 23
קבלת תכנית 20/01/2016 44 23

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית שד/ 1002/ 9 שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע:לבנינים לתעשיה, למלאכה, לאחסון והספקה ולבנינים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017042 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 24/12/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2016011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 13/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 13/12/2017 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 21/08/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/08/2017 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בן חיים כהן גאליס עורכי דין עו"ד צבי בן חיים ב"כ ביג מרכזים מסחריים בע"מ