יוש/ 4/ 516

אדורה - פוטו וולטאי

מטרת התוכנית


1. שינויי ייעוד משטח חקלאי למתקנים הנדסיים.
2. קביעת מגבלות והוראות בנייה בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


הוראות לשטח למתקנים הנדסיים
תנאים מיוחדים ואופן ביצוע

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/11/2018
קבלת תכנית 14/11/2018

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 16/ 52 מחצבת בן ארי באדורה הרחבה ח/707 1/ 16/ 52 שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 16/ 52 מחצבת חוצה יהודה ( בן ארי ) באדורה ח/620 52/16 שינוי צפייה