251-0292714

איחוד מגרשים ואישור קווי בניין קיימים שיבלי

מטרת התוכנית


איחוד שני מגרשים ושינוי קווי בניין

עיקרי הוראותיה


איחוד שני מגרשים ושינוי קווי בניין
שינוי מרחק בין בניינים.
ביטול קומת עמודים והפיכתה לקומת מגורים.

דברי הסבר


תכנית זו הוכנה בשביל להבטיח גישה לאחד המגרשים מתוך המגרש הגובל, וזה בגלל הטופוגרפיה והפרש הגובה מהכביש הראשי למגרש.
שני המגרשים הם מגרשי מינהל והחוכרים שני אחים שהם יזמי ומגישי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +6 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,183 מ"ר +1,183 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


התכנית נמצאת בצד הצפון מזרחי של הכפר, בסמוך לכביש הראשי שחוצה את הישוב שיבלי.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות הקצאה טבלת הקצאה הורדה
חלוקה לתאי שטח נספח איחוד הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהירים רשימת תיוג הורדה
תצהירים נספח 1ד: הצהרת מודד התכנית הורדה
תצהירים נספח 1ג: הצהרת עורך התכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/10/2018 תאריך פרסום: 23/10/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7965. עמוד: 875. שנה עברית: התשעט . 11 8 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 23/10/2018 11 8
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/10/2018 11 8
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 04/07/2018 9 8
פרסום להפקדה ברשומות 17/05/2018 תאריך פרסום: 17/05/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7804. עמוד: 7886. שנה עברית: התשעח . 9 8 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/05/2018 9 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/10/2016 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 04/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/10/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/05/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 09/10/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 15/05/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 09/10/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 15/05/2018 הורדה