ד/ 6/ 02/ 224/ 21

דרך מס' 40 בקטע צומת קוממיות - צומת ניר בנים

מטרת התוכנית


התווית תוואי דרך ראשית ע''י שיפור התוואי האופקי והתאמתו למהירות תכן של 100 קמ''ש, תוך יישור עקומה, והקמת מפרידונים בצמתים קיימים.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך ולשטח לטיפול נופי.
- שינוי יעוד מדרך לשטח חקלאי.
- סגירה וביטול דרכים כנדדרש ע''י התכנית.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- קביעת השלבים והתניות לביצוע.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 22/10/2018
קבלת תכנית 10/06/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 4/ 14 תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום כפיפות צפייה
תוכנית 6/ 03/ 134 תכנית מפורטת מושב זבדיאל שינוי
תוכנית 6/ 03/ 163/ 1 תכנית מפורטת מושב סגולה שינוי
תוכנית 6/ 03/ 183/ 2 הכנת תוכנית מפורטת לצרכי הסדר רישום בספרי מקר שינוי
תוכנית 6/ מק/ 2032 ייעוד שטח לתחנת תדלוק דרגה ג' שינוי צפייה
תוכנית 7/ 03/ 348/ 3 שכונה 46 מגרש 52 - כסייפה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 22/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 24/12/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 24/12/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה