יוש/ 1/ 5/ 318

נתיב-הגדוד - הרחבת מתקן פוטו-וולטאי

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעודי קרקע חלק משטח פרטי פתוח למתקנים הנדסיים.
ב. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ג. לאפשר שימושים נוספים בייעוד הקרקע "שטח פרטי פתוח".

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח כללי/אחר נספח ניהול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/10/2018
החלטה בדיון באישור תכנית 12/09/2018
לא הוגשו התנגדויות 12/08/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 12/06/2018 תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2018. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2018. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/06/2018
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/11/2017
החלטה בדיון בהפקדה 16/08/2017
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 18/07/2017
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/08/2016
קבלת תכנית 01/08/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ 318 מתקנים פוטו-וולטאיים נתיב הגדוד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 318 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 12/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017010 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 16/08/2017
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 10/10/2018 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 07/05/2018 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/10/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/04/2018 הורדה