יוש/ 1242/ 60

תחנת שאיבה צומת תפוח

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/08/2018 תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2018. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2018. עיתון: אל-קודס.
החלטה בדיון באישור תכנית 15/08/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 14/06/2018 תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2018. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2018. עיתון: אל-קודס.
החלטה בדיון בהפקדה 25/04/2018
קבלת תכנית 26/02/2018

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ הת/ מים/ תפוח/ 2018 תחנת שאיבה צומת תפוח היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 15/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 25/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 25/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה