256-0266460

ביטול חלק מדרך מס' 128 והסדרת יעודים מגדל שמס ג/23899

מטרת התוכנית


ביטול חלק מדרך מס' 128 ושינוי בקווי בנין

עיקרי הוראותיה


- קביעת הוראות בניה ומגבלות בניה .
- קביעת שימושים המותרים לכל יעוד קרקע .
- קביעת הוראות למתן היתר בניה .
- קביעת קווי בניין לפי מצב הקיים .
- ביטול דרך מס' 128 .
- הזזת דרך 47 לפי מצב קיים .
- קביעת תכסית קרקע לתא מס' 5 .

דברי הסבר


התכנית נמצאת בחלק הצפוני של כפר מגדל שמס דרום דרך 47 .
התכנית באה לביטול חלק מדרך מס' 128 , מסיבות שהדרך עובר תוך מבנה קיים , וגם הדרך אינו משרת את כל המגרשים מצד הדרומי כי הם שייכים לאותו בעלים מצד צפוני , וגם הם פחות משטח מינימלי ולא יכולים לבנות מבנה .
ומסדירה את מבנים הקיימים וקווי בניין .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 9 חדר חדר +9 חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 362 מ"ר מ"ר +362 מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 362 מ"ר מ"ר +362 מ"ר
מגורים (יח"ד) 18 יח"ד +15 יח"ד +3 יח"ד
מגורים (מ"ר) 10,552 מ"ר +9,499 מ"ר +1,053 מ"ר
מסחר (מ"ר) 362 מ"ר מ"ר +362 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 362 מ"ר מ"ר +362 מ"ר

מקום התוכנית


התכנית נמצאת בחלק צפוני של כפר מגדל שמס ליד כביש מס' 47

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חניה הורדה
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מליאה הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול 1 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 23/07/2018 7 7
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 23/07/2018 7 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/03/2018 7 7
קבלת תכנית 27/11/2017 5 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 23/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה