עד/ 2007/ 4

תחנת שאיבה לביוב "המעין" בעוספיא.

מטרת התוכנית


לאפשר הקמת תחנת שאיבה לביוב בעוספיה.

עיקרי הוראותיה


- התווית גישה לתחנת שאיבה לביוב.
- קביעת הוראות והגבלות בניה להקמת תחנת שאיבה לביוב לרבות פיתוח תשתיות ופיתוח
סביבתי.

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה נספח תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה נספח תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 06/07/2018 תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2018. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2018. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 03/07/2018 תאריך פרסום: 03/07/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7864. עמוד: 9462. שנה עברית: התשעח . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/07/2018
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 24/06/2018
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/05/2018
החלטה בדיון באישור תכנית 22/02/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית 24/01/2012
לא הוגשו התנגדויות 18/06/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 18/04/2011
פרסום להפקדה בעיתונים 15/04/2011 תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 31/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות 05/03/2009 תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2665. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/02/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה 16/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/05/2008
קבלת תכנית 21/11/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 566 גן לאומי ושמורות טבע על הר הכרמל . כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 17/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 02/08/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 02/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 22/02/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
478 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 24/01/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34 16/11/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
142 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 22/09/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2011012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 13/07/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 16/07/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 31/05/2018 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/06/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 03/02/2009 הורדה