יוש/ 1/ 10/ 1/ 510

שינוי יעוד קרקע משטח למתקנים הנדסיים למבני ציבור

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד משטח למתקן טלפונים לייעוד למבני ציבור
2. קביעת שחמושים והוראות בניה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 01/06/2018 תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2018. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2018. עיתון: מעריב הבוקר.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 23/05/2018
החלטה בדיון באישור תכנית 11/04/2018
לא הוגשו התנגדויות 01/03/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 01/01/2018 תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2018. עיתון: ישראל היום.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/11/2017
החלטה בדיון בהפקדה 14/06/2017
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 02/04/2017
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/01/2017
קבלת תכנית 16/01/2017

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 510 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 11/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/05/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/11/2017 הורדה