יוש/ 32/ 3/ 201

בית אריה שינוי אזור מלאכה ישן ושצ"פ ל32 יח"ד חניה ודרך

מטרת התוכנית


א. שינוי משטח ציבורי פתוח ואזור מלאכה לאזור מגורים א', מגורים ג', דרכים חניון ודרכים משולבות.
ב. קביעת הוראות בניה ותנאים בתחום התכנית.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/05/2018
קבלת תכנית 23/05/2018

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201/ 3 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 04/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 04/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה