תתל/ 22/ ב

מחלף אל-על

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת מחלף בצומת הדרכים 40,46 ו- 453, הרחבת דרך מס' 40 והתחברות למחלף לוד ..

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעודי שטחים מקרקע חקלאית לדרך.
הטלת מגבלות בניה קבועות.
קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך ולשיקום נופי בשוליה.
קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מביצוע התכנית.
הגדרת מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע ותכולתם.
הגדרת תנאים להיתרי בניה והרשאות למבני דרך.
קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.

דברי הסבר


תת"ל 22 ב' הינה תכנית למחלף בצומת הדרכים 40/46 ו- 453, המובילה לקריית שדה התעופה (קש"ת) ושוהם במזרח ולכניסה המזרחית לנתב"ג במערב.
דרך מס' 46 הקיימת עתידה להפוך לדרך ראשית מס' 40 ותהווה ציר אורך תחבורתי חשוב. התכנית מאפשרת הגדלת קיבולת הדרכים תוך הפרדה מפלסית בינה לבין דרך 453 והמסילה המזרחית, שביצועה בקטע זה מותנה בהקמת המחלף.
התכנית כוללת הקמת מחלף במקום הצומת הקיים כיום, הגדלת מספר הנתיבים הקיימים לשלושה נתיבים בסיסיים, הקצאת רצועה במרכז הכביש עבור תחבורה ציבורית (מתע"ן), דרכים חקלאיות ודרכי שירות, שבילי אופניים וגשר הולכי רגל ורוכבי אופניים מתחנת הרכבת ("תחנת תעופה") לקריית שדה התעופה. כמו כן כוללת התכנית הרחבת המעבר, שיקום נופי והסדרה מקומית של נחל נטוף, הוספת נתיב פניה ימינה לכיוון כביש 1 בגבולה הדרומי, והתחברות למחלף התעשיה האוירית המאושר בגבולה הצפוני.

מקום התוכנית


צומת אל על, צומת הדרכים 40/46/453

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים נספח שימור עצים בוגרים גליון 4 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שימור עצים בוגרים גליון 3 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שימור עצים בוגרים גליון 2 הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שימור עצים בוגרים גליון 1 הורדה
תשתיות נספח חתכים טיפוסיים של תשתיות גליון 1 הורדה
דרכים תנוחה וחתכי אורך הורדה
סביבה ונוף נספח פיתוח לשיקום הנופי 1/2 הורדה
תנועה נספח תחבורה הורדה
סביבה ונוף נספח פיתוח לשיקום הנופי 2/2 הורדה
אדריכלות נספח אדריכלי לגשר BR200 BR300 הורדה
תשתיות נספח תשתיות הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
סביבה ונוף חתכי רוחב טיפוסיים ונופיים משולבים הורדה
תשתיות נספח חתכים טיפוסיים של תשתיות גליון 2 הורדה
דרכים תרשים סביבה הורדה
בינוי נספח בינוי לקידוח לוד 17 ב' הורדה
נספחים מאושרים סקר עצים הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי הורדה
אדריכלות נספח אדריכלי עקרוני לגשר הולכי רגל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר מקומי גליון 2 הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר מקומי גליון 1 הורדה
איכות הסביבה נספח סביבתי פרקים א-ב הורדה
אדריכלות מסמך עקרונות תכנון מבני דרך ושיקום נופי. הורדה
איכות הסביבה נספח סביבתי פרקים ג-ד הורדה
נספחים מאושרים תרשים סביבה הורדה
נספחים מאושרים חתכים טיפוסיים הורדה
נספחים מאושרים תשתיות הורדה
נספחים מאושרים תנוחה הורדה
נספחים מאושרים תנועה הורדה
נספחים מאושרים תחבורה הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר הורדה
נספחים מאושרים בינוי הורדה
נספחים מאושרים עצים בוגרים הורדה
נספחים מאושרים נספח אדריכלות הורדה
נספחים מאושרים ניקוז הורדה
נספחים מאושרים עקרונות תכנון מבני דרך ושיקום נופי הורדה
נספחים מאושרים פיתוח לשיקום נופי הורדה
נספחים מאושרים חתכי רוחב הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דו"ח החוקרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת מליאה 13/2016 5.9.16 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת מליאת הות"ל ה10/2017 17.07.17 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 31.5 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 13/05/2018 52 32
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/05/2018 52 32
פרסום לאישור ברשומות 13/05/2018 תאריך פרסום: 13/05/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7797. עמוד: 7646. שנה עברית: התשעח . 52 32 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 05/03/2018 52 32
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 11/12/2017 52 32
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 28/09/2017 תאריך פרסום: 28/09/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7594. עמוד: 159. שנה עברית: התשעח . 44 29 צפייה
התכנית פורסמה להערות והשגות 28/09/2017 52 32
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 16/08/2017 תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2017. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2017. עיתון: מעריב הבוקר. 44 29
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 17/07/2017 44 29
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 01/09/2016 25 17
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/05/2016 25 17
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 15/05/2016 25 17
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 23/12/2013 52 32
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 23/12/2013 52 32
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 23/12/2013 52 32
קבלת תכנית בות"ל 07/04/2013 25 17

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 424-0594143 מחלף אל-על כפיפות
תוכנית 424-0394502 מחלף אל-על כפיפות
תוכנית 499-0241513 מחלף אל-על כפיפות
תוכנית 424-0937946 מחלף אל-על כפיפות
תוכנית תתל/ 87/ ה מחלף אל-על כפיפות
תוכנית 424-1079227 מחלף אל-על כפיפות
תוכנית תתל/ 22/ ב/ 2021/ 1/ 2021 מחלף אל-על היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019039 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 21/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018003 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 19/02/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017019 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 11/12/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017010 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 11/12/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 02/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 04/09/2017
סדר יום הורדה
2017012 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 17/07/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016016 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 05/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013025 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 23/12/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 30/08/2017 הורדה