256-0485243

כביש כניסה מזרחית לכפר מגדל שמס- ג/23138 "אלסוקרה"

מטרת התוכנית


התווית תוואי דרך כניסה דרומית מזרחית לכפר מגדל שמס.

עיקרי הוראותיה


1.שינוי יעוד קרקע משטח ללא יעוד לשטח דרך מוצעת.
2-חיבור בין כביש 9 בכפר לכביש ראשי איזור תעשיה.
2.קביעת הוראות למתן היתר בניה.

דברי הסבר


תכנית התווית כבי' סוקרה המחבר יציאה מזרחית דרומית מכפר מגדל שמס לאיזור תעשיה כביש זה חיוני ביותר בגלל החיבור בין השכונה המזרחית לאיזור תעשייה סלילת הכביש פותרת בעיית לחץ תנועה הן בתוך הכפר והן בכניסות אחרות לכפר
כביש זה קיים ומהווה דרך גישה לאיזור המטעים, ושימש בהיסטוריה הלא רחוקה כאחת הכניסות הראשיות לכפר.

מקום התוכנית


כניסה מזרחית של הישוב חיבור בין הכפר לאיזור התעשייה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
תנועה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מחוזית מיום 26 ביולי 2017 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 29/04/2018 11 8
החלטה בדיון בהפקדה 26/07/2017 11 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/06/2017 5 5
קבלת תכנית 13/12/2016 2 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11687 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 26/07/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה