מש/ 1

תע"ש השרון

מטרת התוכנית


1. לסלק מפגע בטיחותי וסביבתי.
2. לפתח מוקד תעסוקה ושרותים מטרופוליני משני, להרחיב איזורי מגורים ברמת השרון ובהרצליה ולהוסיף מגורים להוד השרון.
3. לקבוע תנאים והנחיות להכנת תכניות מפורטות.
4. ליעד שטחים ולקבוע זכויות בניה לאיזורי מגורים, תעסוקה, בנייני ציבור, שטחים פתוחים דרכים, מסילות, חניות, מתקני תשתית, ולשימושים נלווים להם.
5. לשפר את מגוון סוגי המגורים והשטחים הפתוחים ולתרום לשיפור איכות החיים בישובים הגובלים.
6. לקבוע תנאים והנחיות לשמירה על איכות הסביבה ונכסי נוף.
7. לקבוע מתחמי תכנון.
8. לקבוע הוראות המאפשרות הקמת שטחי התארגנות לצורך טיהור קרקע ומים ו/או לצורך הקמת תשתיות ומערומי עפר זמניים.
9. לקבוע הוראות המאפשרות להוציא היתרי בנייה למתקנים זמניים לטיהור קרקע ומים.

עיקרי הוראותיה


1. לסלק מפגע בטיחותי וסביבתי.
2. לפתח מוקד תעסוקה ושרותים מטרופוליני משני, להרחיב איזורי מגורים ברמת השרון ובהרצליה ולהוסיף מגורים להוד השרון.
3. לקבוע תנאים והנחיות להכנת תכניות מפורטות.
4. ליעד שטחים ולקבוע זכויות בניה לאיזורי מגורים, תעסוקה, בנייני ציבור, שטחים פתוחים דרכים, מסילות, חניות, מתקני תשתית, ולשימושים נלווים להם.
5. לשפר את מגוון סוגי המגורים והשטחים הפתוחים ולתרום לשיפור איכות החיים בישובים הגובלים.
6. לקבוע תנאים והנחיות לשמירה על איכות הסביבה ונכסי נוף.
7. לקבוע מתחמי תכנון.
8. לקבוע הוראות המאפשרות הקמת שטחי התארגנות לצורך טיהור קרקע ומים ו/או לצורך הקמת תשתיות ומערומי עפר זמניים.
9. לקבוע הוראות המאפשרות להוציא היתרי בנייה למתקנים זמניים לטיהור קרקע ומים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מחוז תל-אביב רשות מקומית: הרצליה, רמת השרון, שטח ללא שיפוט (גלילי)
מחוז המרכז: רשות מקומית: הוד השרון, דרום השרון, שטח ללא שיפוט (גלילי)

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח נוף נספח נוף הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים19 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים18 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים17 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים16 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים15 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים14 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים13 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים12 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים11 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים10 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים9 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים8 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים7 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים5 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים4 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים3 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים2 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים1 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים6 הורדה
נספח נוף נספח נוף1 הורדה
נספח נוף נספח נוף3 הורדה
נספח נוף נספח נוף2 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - חשמל נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - חשמל הורדה
נספח/ הוראות תנועה נספח תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה נספח תנועה הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים נספח תשתיות מים וביוב הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים נספח תשתיות מים וביוב הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים נספח תשתיות מים וביוב הורדה
תכתובת
תכתובות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 15/04/2018
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/04/2018
פרסום לאישור בעיתונים 23/03/2018 תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2018. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2018. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 22/03/2018 תאריך פרסום: 22/03/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7738. עמוד: 6390. שנה עברית: התשעח . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/03/2018
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/03/2018
החלטה בדיון בהתנגדויות 06/08/2013
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 18/07/2012
הוגשו התנגדויות 04/07/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 28/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 22/06/2012 תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום להפקדה ברשומות 21/06/2012 תאריך פרסום: 21/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6435. עמוד: 4891. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 16/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה 24/02/2011
פרסום קביעת תנאים בעיתונים 30/03/2007 תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/09/2005
קבלת תכנית 15/09/2005
פרסום הכנת תכנית ברשומות 04/12/2003 תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. עמוד: 1246. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 30/11/2003
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 27/03/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית R/ 6 תכנית מנדטורית למחוז המרכז החלפה
תוכנית הר/ 253/ א תכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ א החלפה
תוכנית רש/ 210/ א רמת השרון, תכנית מתאר החלפה
תוכנית הר/ 81/ 2 דרומית לרמות השבים מערבית לגני צבי החלפה צפייה
תוכנית 367/ 6 החלפה
תוכנית 81/ 5 החלפה
תוכנית במ/ 600/ 9/ 20/ א החלפה
תוכנית מש/ 81/ 5/ ו החלפה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 556-0827717 תע"ש השרון שינוי צפייה
תוכנית 556-1166644 תע"ש השרון שינוי
תוכנית 556-1006493 תע"ש השרון כפיפות
תוכנית מש/ 1/ צל תע"ש השרון כפיפות
תוכנית 13/ 52 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 13/ 59 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 13/ 60 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 14/ 1 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 14/ 4 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 14/ 5 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 14/ 6 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 14/ 7 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 14/ 9 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 14/ 10 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 14/ 14 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 14/ 27 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 14/ 26 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 14/ 29 תע"ש השרון ערר על
תוכנית 14/ 25 תע"ש השרון ערר על
תוכנית עתמ/ תא/ 13/ 39786 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עעמ/ תא/ 09/ 2141 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עתמ/ תא/ 07/ 1291 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עתמ/ תא/ 16/ 17282 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עתמ/ תא/ 13/ 29792 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עתמ/ תא/ 17/ 33460 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עתמ/ תא/ 17/ 34093 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עתמ/ מש/ 17/ 14073 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עתמ/ מש/ 17/ 16507 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עעמ/ תא/ 22/ 5838 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עעמ/ תא/ 22/ 5049 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עעמ/ תא/ 20/ 8301 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עעמ/ תא/ 22/ 3602 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עתמ/ תא/ 22/ 59554 תע"ש השרון עתירה
תוכנית בגצ/ 22/ 4528 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עעמ/ תא/ 22/ 4231 תע"ש השרון עתירה
תוכנית עעמ/ תא/ 22/ 4490 תע"ש השרון עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - צוות מלווה לטיהור הקרקע וטיפול במי התהום – תע"ש השרון 27/12/2022
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - צוות מלווה לטיהור הקרקע וטיפול במי התהום – תע"ש השרון 20/09/2022
2021007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - צוות מלווה לטיהור הקרקע וטיפול במי התהום – תע"ש השרון 27/12/2021
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - צוות מלווה לטיהור הקרקע וטיפול במי התהום – תע"ש השרון 29/06/2021
2021006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - צוות מלווה לטיהור הקרקע וטיפול במי התהום – תע"ש השרון 29/12/2020
2021004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - צוות מלווה לטיהור הקרקע וטיפול במי התהום – תע"ש השרון 13/08/2020
2021003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - צוות מלווה לטיהור הקרקע וטיפול במי התהום – תע"ש השרון 31/12/2019
2021002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - צוות מלווה לטיהור הקרקע וטיפול במי התהום – תע"ש השרון 04/09/2019
2021001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - צוות מלווה לטיהור הקרקע וטיפול במי התהום – תע"ש השרון 30/04/2019
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מחוזית משותפת-תעש השרון 13/03/2019
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015037 ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 30/07/2015
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015036 ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 29/07/2015
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015008 ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 05/02/2015
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015002 ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 01/01/2015
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014028 ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 08/09/2014
תמלול הישיבה הורדה
2013003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה להתנגדויות תעש השרון 06/08/2013
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה להתנגדויות תעש השרון 28/07/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
27 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שימוע התנגדויות בפני חוקר 05/06/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
25 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שימוע התנגדויות בפני חוקר 21/05/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
16 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שימוע התנגדויות בפני חוקר 17/03/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
17 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שימוע התנגדויות בפני חוקר 03/03/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
15 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שימוע התנגדויות בפני חוקר 27/02/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
14 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שימוע התנגדויות בפני חוקר 10/02/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
13 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שימוע התנגדויות בפני חוקר 03/02/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
12 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שימוע התנגדויות בפני חוקר 27/01/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
11 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שימוע התנגדויות בפני חוקר 24/01/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
10 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שימוע התנגדויות בפני חוקר 20/01/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה להתנגדויות תעש השרון 02/07/2012
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מחוזית משותפת-תעש השרון 24/02/2011
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מחוזית משותפת-תעש השרון 02/04/2009
סדר יום הורדה
2008001 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 27/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2008001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מחוזית משותפת-תעש השרון 17/01/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מקומית משותפת-תעש השרון 17/01/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007006 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 28/05/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
240 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 19/06/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2006001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מקומית משותפת-תעש השרון 02/03/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2006001 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 04/01/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מחוזית משותפת-תעש השרון 22/12/2005
פרוטוקול הורדה
2005002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מקומית משותפת-תעש השרון 22/12/2005
2005001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מחוזית משותפת-תעש השרון 10/11/2005
2005001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מקומית משותפת-תעש השרון 10/11/2005
2003001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מחוזית משותפת-תעש השרון 27/03/2003
2002001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מחוזית משותפת-תעש השרון 12/12/2002

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר תיקון טעות סופר 01/04/2019 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 08/03/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/06/2012 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות עו"ד קרן הלפרין-מוסרי בשם "אדם טבע ודין"
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות משה פרלמוטר בשם החברה להגנת הטבע רכז שמירת טבע מרכז
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות מירה אבנרי בשם רשות הטבע והגנים מתכננת מחוז מרכז רשות הטבע והגנים
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רשות שדות התעופה גב' דבוצי שפנר
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיא אאורבך
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנניה אבוקסיס
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אייל אבל
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאת אבן
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיא אבן עזרא
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נינה אבן עזרא
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבירם אברהם
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף אברהם
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישראל אברמוב
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף ומיכל אברמוביץ
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכל אדרי
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לימור אהרון
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שירלי אהרון-חכם
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ורד אוזלבו
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אייל און
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעל אורגד
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נורית אורן אבישר
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דולי אידלסון
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דן איזיקוביץ
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שמואל אייזנברג
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלומית איתן
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב אלבז
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יובל אלון
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רחל, מרדכי ומיקי אלון
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרון אלון
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלון ואיילת שורר-ממלוק
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסתי אלטשול
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליהו אלימלך פפפפ
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רז אלין
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איריס אלמוג
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוזן אמיר
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוני אנגל קורשנר
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודה אנקונינה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורנה אסלן
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריאלה אסף
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלעד אפר בוקל
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלון ארבל
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נורית ארד
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודה ארוסי
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רויטל אריססקי
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלית ארליך
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ארן שלומית, עו"ד בשם רנה סנדרוב
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שונמית ארציאלי
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהונתן ארקנס
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עליסה אש
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רחל אשטמאקר
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איריס אתגר-קבלר
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דגנית באשר
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמיר בהרי
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תמר בובאור
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עודד בונה
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אדית בוקסמן
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בנימין דוד בוקסמן
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעל בוקסמן
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענבל בוקסמן
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראובן בוקסמן
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלום בורג
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיל בורנשטיין
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרדכי בושרי
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישראל בזרנו
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוני בזרנו
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעל ביגר - גובלק
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רונית ורפי ביטון
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרגרט בייטס
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליבי בייקין
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאשה ביצר
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דפנה בירגר
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צחי בירן
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שי חי בכר
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרונה בכר
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איתן בלום
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אירינה בלטנסקי
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורה בלכמן
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בן בלכמן
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חני בן ארצי
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שירי בן ארצי
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רינה בן יעקב
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן בן לביא
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סער בן משה
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רננה בן עוזיליו
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רועי בן עמי
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עודד בן צור
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עודד בן צור
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שמואל ושושנה בן צור
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ערן בן שושן
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רבי רבקה בנבנישתי
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדיאל בציר
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישראלה בקאל
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עופר בר
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאת בר זיו
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שירי בר למרוביץ
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלמה ודור בר עוז
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאיה בר שלום
98 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמיר בר-וולקוביץ
99 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טלי בראון-פרחי
100 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אביטל ברגמן
101 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רונן ברון
102 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודה ברזילי
103 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עידו ברזילי
104 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אופיר ברזלי
105 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רן ברזנצקי-ענבר
106 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליאור ברין
107 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליאור ברין
108 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סטיבן ברלוביץ
109 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סיגל ברמן
110 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל ברק
111 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוה"ד לרנר ובן שוהם בשם בעלי זכויות במתחם התרנגול משרד עו"ד ענת בירן
112 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוה"ד וילצ'יק וברון בשם ברקאי ושופט בית עוז
113 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר לירן בשם גב' רבקה רגב
114 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוה"ד וילצ'יק וברון בשם הריבוע הכחול בית עוז
115 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר לירן בשם ועד הפעולה -שכונת נווה עמל
116 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסי רוזנברג בשם ועד רמות השבים משרד עו"ד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'
117 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוה"ד וילצ'יק וברון בשם מפעל המים רמות השבים ועוד בית עוז
118 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד צבי שוב בשם תושבי הרצליה הצעירה ורמה"ש
119 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד לירן זילברמן בשם תותים פורום השכונות העירוני של רמת השרון
120 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודית ג'רפי
121 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דליה גאולה
122 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריה גבע
123 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רונית גבעולי
124 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אהוד גבעון
125 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דבורה גוט-כהן
126 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכל גולדברג
127 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן גולדנר
128 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גדעון גולדשטיין
129 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רני גולן
130 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלי גונן-סגל
131 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאול גופר
132 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דורית גורנית
133 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רונה גיתיאת
134 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הילה גלבוע
135 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זאב גלברט
136 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בטי גלסגולד
137 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נחום גלעד
138 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זהר גלפז
139 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טל גניגר
140 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עינב ומיכל גפן
141 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ארוד גץ
142 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבירם גרובר
143 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאור גרין
144 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לורט גרינברג
145 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רלף גרינברג
146 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף גרינשטיין
147 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פנינה גרינשטרן
148 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דן גרליג
149 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צביקה גרמה
150 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רפאל גרמי
151 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלון גרען
152 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריה גרפי
153 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכל גרפי
154 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אוריה ד"ר גנאל
155 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דבורה תהילה
156 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד דבוש
157 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אירית דבי
158 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נורית דובנוב-שניר
159 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבנר דוד
160 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונתן דוד
161 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמיר מאיר דוד
162 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בלינדה דוידסון
163 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גדעון דולב
164 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלית דורון
165 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל דורון
166 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צבי דורון
167 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דנה דימנט
168 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יחיאל דמארי הדבש 14
169 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איתן דנוך
170 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלון דניאל
171 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חני דקל-אלבז
172 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרב דקל-הלר
173 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גודית דרטף
174 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תמר דרי
175 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמנון ויעל הדר
176 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גדי הדר
177 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גמליאל הוד
178 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורי הוניגמן
179 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חיים הופן
180 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י דני אהרון החברה הכלכלית לפיתוח השרון בע
181 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן הייט
182 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילנה היים
183 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ספיר היימס גלפז
184 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הילה בר-יפעת ויונתן יפעת
185 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנה הירשהורן
186 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שירי הכטר ויליטובסקי
187 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענבל הלביא-כהן
188 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גילה, רפאל, אביתר הלוי
189 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יפה הלל
190 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענת הראל
191 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרה וציון הראל
192 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יניב הרוש
193 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יורם הרטוגזון
194 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יצחק הריס
195 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מירב הרמתי
196 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רעי הרמתי
197 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שגית הרץ
198 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יגאל הררי
199 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלית הרשקוביץ
200 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דנה הרשקוביץ קשה
201 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלי השחר
202 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד וגנהיים וגנהיים שלום
203 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלום וגנהיים וגנהיים דוד
204 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריאלה וגסמן
205 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ירון וגר
206 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אדריאן וולף
207 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נועם וולף
208 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אהוד וייסר
209 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דורית וילק
210 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד וינאפיל
211 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וינטרפלד ליאור
212 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיל וינמן
213 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גלית ולנר
214 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לאה וסטין
215 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רון ורבר
216 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דנה ורמנסקי-ענבר
217 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדי זביב
218 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהם זהבי
219 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בוזע זהבי
220 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גדי זהר
221 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חגי זוהר
222 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרית וניר זוננשטיין
223 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילון זיו
224 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברוניה זיידל
225 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שחר זילברמן
226 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שי זמל
227 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עליזה זק
228 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דורי חביב
229 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איילה חברוני
230 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודה חברוני
231 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רועי חבשוש
232 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נועה חגי
233 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דינה וגדעון חושן
234 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלון חזאי
235 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוז חיים
236 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יורם וירדנה חכמי
237 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוני חממה
238 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן ואפרת חמרה
239 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ניר חן
240 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלומי חן
241 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרים חנדליס מעוז
242 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרים חנדליס מעוז
243 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שושנה חסון
244 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודית טביב
245 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף טביב
246 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גילה טורגמן
247 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פארשטה טזאבי
248 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונה טייכמן
249 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאיר טייכמן
250 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלמה טיסונה
251 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרון טיקוצקי אגם
252 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טל ושירלי (קנטור) שני
253 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראובן טננבאום
254 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אהרון טרייסטמן
255 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליטל טרייסטר
256 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפי טרנטו
257 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורית יודלא
258 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליטל יודלא
259 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גליה יודלביץ רחוב ברקן 33
260 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלומית ויורם יום-טוב
261 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טרנטו יומטוב
262 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רחל יכני
263 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלישע ילין-מור
264 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שמואל יעיש
265 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונית יעקב
266 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זהר יעקובסון
267 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יגאל יפה
268 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מור יצחק
269 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאיר יצחקי
270 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודה ולימור יצחקי
271 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמיר ישראל
272 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פנינה כברי
273 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמנון כהן
274 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גדעון כהן
275 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד כהן
276 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמדה כהן
277 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרים כהן
278 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרים כהן
279 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלמה כהן
280 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרה ויהודה כהן
281 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בנימין כוכבי
282 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרגלית כוכבי
283 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אביבה כחלון רחוב דין יוסף הנשיא 14/ 5
284 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפרים כספי
285 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חיים כספי
286 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעל כספי
287 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עודד כספי
288 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תמי כספי
289 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבנר כץ
290 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלקה כץ
291 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברק כרמי
292 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גלית כרמי
293 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רונן כרמי
294 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שגית כרמלי
295 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורון לביא
296 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זהבה לביא
297 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כרמלה לגזיאל
298 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נעמה לגזיאל
299 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רון להט
300 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמוס לוטן
301 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טלי לוי
302 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כרמלה לוי
303 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עזרא לוי הדבש 12
304 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלמה לוי צור
305 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב לוין
306 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאיר לוין
307 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרגיט לוין
308 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרה לוין גופר
309 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענת לוסקי - קהת
310 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גנית לורטשטין
311 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זלצמן לורנס
312 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גילי ליאור
313 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוטי ליבנה
314 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דיינה ליברטי
315 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרית לידר
316 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רותי ליטאי
317 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלון ליטבק
318 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רות ליטבק
319 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיו ליטמן
320 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורית לייטמן
321 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבישי ליכטשטיין
322 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסנת לימור
323 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גלית ליפשיץ
324 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ניצה ליפשיץ
325 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עודד ליץ
326 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נעה לירן
327 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נעה לירן
328 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בנימין למברג
329 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עידן למדן
330 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דניאל ותמר לרנר
331 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל לרר
332 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל לרר
333 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאיר מאיו
334 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ירוחם מגד
335 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרדכי מגד
336 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שירי מגור
337 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבלין מויסססקו
338 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שי מולינה
339 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסתר מוסא
340 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נחמה מוסקל
341 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דודי מזרחי
342 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ריבה מטי
343 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טל מילר
344 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבי מילשטין
345 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסנת מירון-בצלאל
346 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלישבע מירוני
347 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רועי מירוני
348 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אירנה אלנה מירלסון
349 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכל מל
350 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ערן מל
351 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ערן מל
352 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיו מלאכי
353 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרית מלחי
354 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברכה מליח
355 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יואל מליח
356 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נדין מליח
357 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סטיבן מלץ
358 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יצחק ממיה יוסף
359 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן מנחם
360 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עינב מנחם
361 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלכסנדר מניססקו
362 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מלי מנסנס
363 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מלכה מקסים
364 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דורית מרטין
365 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורן משה
366 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דבורה משה
367 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משפחת שובל
368 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יואב מתילדה
369 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדי נאמן
370 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מראל נגר
371 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דליה נדלר
372 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבנר נהרי
373 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משה ושושנה נהרי
374 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלמה נהרי
375 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלמה ומרים נהרי
376 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רועי נודלמן רחוב קק"ל 5
377 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדי נוימן
378 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאור נחום
379 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עידית נחמני
380 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סנדרה ניצן
381 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורן ניר
382 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיוה ניר
383 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נעמי דוד-בבקוב
384 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל נעמן
385 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נועה נעמן
386 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קרן נפתלי
387 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפרת נקש
388 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דינה סגל
389 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נועם סגל
390 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רון סגל
391 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טלי סגל טיבן
392 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צבי סגמון
393 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עודד סדן
394 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלי סהר
395 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נתי סול
396 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרון וסיגל סולומון
397 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאיר סולמון
398 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליהו סופר
399 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליהו סופר
400 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לונה סוריאס
401 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אביחי סטולרו
402 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאנה ותום סטרוגו
403 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאנה ותום (עו"ד) סטרוגו
404 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בנימין סיגלוב
405 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפרים סלר
406 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוית עגרמן אלקוס
407 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משה עדיקה
408 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עופר עדנא
409 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יגאל עו"ד ארנון בשם עמותת אחל"ה
410 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד טויסטר עופר ורועי בראונר בשם שורשי נדל"ן בע"מ ו"קו הים נדל"ן בע"מ"
411 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עידן למדן
412 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שלומית ארן בשם רמת הדר
413 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יניב עומוסי
414 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד עזרא
415 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיוה עזריאל
416 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלברט עזריה
417 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאול עטיה
418 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רינת עמיאל
419 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילה עמיר
420 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הדר עמרי
421 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענת ענבר
422 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאת עתיר
423 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עופר עתיר
424 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריה פאר
425 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכל פודים
426 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אדית פולק
427 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חיים פולק
428 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוני פולק
429 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יפעת פולקמן
430 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיה פופס גרין
431 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קרן פורטר-גפן
432 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאת פורמן
433 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאור פז
434 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהם פטל
435 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רנה פיגין
436 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נריה פיטוסי
437 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן פייט
438 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיטל פירסטנברג
439 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעל פלג דור
440 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לימור ואיתי פלד
441 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רות פלד
442 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בייר פלומין
443 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שושנה פלומין
444 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אהובה פנחס
445 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נפתלי פנחס
446 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גלית פנקר
447 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוני פפרנה
448 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יריב ואיילת פראל
449 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סיגל פרוזנסקי
450 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאוה פרוינד
451 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלמה פרומוביץ
452 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נעמי פרופר
453 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנה פריד זה וריס
454 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אירה פרידמן
455 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריאלה פרידמן
456 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריאלה פרידמן
457 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רביד ישראלי פרידמן
458 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דבורית פרימן
459 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרה פריפמן
460 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נחמה פרלמן
461 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרון פרס
462 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוריס פרץ
463 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמי פרץ
464 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלום צארום
465 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רונית צבאג
466 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שמואל צור
467 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיא צוריאל
468 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב צימרמן
469 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעל צין
470 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טלי צלניק
471 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צמרות הרצליה 2000 ע"י נתנאל פרישמן
472 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפקנה טובה צרחני
473 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זוהר צרחני
474 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף צרחני
475 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מלי מזל צרחני
476 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאולה קדם
477 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאולה קדם
478 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודה קדם
479 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילנה קהת
480 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רן קהת
481 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עליזה ומנחם קולנדר
482 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יחיאל קומימי רחוב הדבש 5, גני צבי הוד השרון
483 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רונית קופל
484 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעל קוץ
485 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נורית וזוהר קורן
486 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רביב קורן
487 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רביב ודלית קורן
488 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרה רות קזיס
489 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסף קטן
490 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דפנה קיזלשטיין
491 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמיר קיציס
492 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרחיה קלבז
493 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיא קלנר
494 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רונית קלר
495 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסתר קמחי
496 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ינאי קמחי
497 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישראל ונורית קניגסברג
498 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפרת קסנטיני
499 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברוך קסנטיני
500 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ירמי ורויטל קפלן
501 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמדר קרא-מורנו
502 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תומר קראבל
503 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טובה קראוזה
504 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לילך קרב אל
505 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדי, שי, עמית, בועז וטובה קרייזלר
506 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהם קרני
507 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורנה קרנר
508 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אהרון אריק קשה
509 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמנון רביב
510 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משה רביב
511 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יפה רבני
512 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סיגל רגב - אדמוני
513 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודה רובין
514 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפרת רובינשטיין
515 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפרת רובינשטיין
516 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איילת רודטי
517 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איילת רודטי
518 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רמי ואיקה רודיטי
519 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ורד רוזברוק
520 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זק רוזי
521 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איזבלה רוזן
522 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענת רוזנבאום
523 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דב רוזנציג
524 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שמעון רוטשילד
525 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדי רום
526 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאווה רומנו ריינס 9/4
527 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלמה רומנו
528 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נחמה רופין
529 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענת רז
530 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ריבה רזין
531 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאול ריבלין
532 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לילי ריבר
533 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעל ויהודה רימון
534 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלמה ודליה ריפל
535 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה רלנר
536 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רמי ומירי אלוני-ריבלין
537 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טובי רצון
538 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יצחק רצון
539 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זאב רש
540 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרה רשי
541 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דבורה שאלתיאל
542 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יגאל שאלתיאל
543 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונית שאלתיאל
544 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענת שאלתיאל
545 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדי שבתאי
546 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלי שגיא
547 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שושנה שגיא
548 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מירי שדה
549 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דפנה שובל
550 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רובי שובל
551 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל שוורץ
552 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב שויצקי
553 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אוסנת שומרוני
554 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמנואל שופמן
555 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ישראל כספי שוקה רווק הועדה הציבורי להפיכת שטח תע"ש השרון לריאה ירוקה
556 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאיה שוקר
557 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב שור
558 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב שור
559 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אוהד שורץ
560 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שירית שורץ ליבוביץ
561 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליעזר שחם
562 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסנת שחם
563 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דינה שחם
564 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דן שחם
565 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדי שחם
566 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוני שחם
567 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רונלי שחם
568 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קארין שטיינר
569 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסתר שטרייט וורצל
570 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משה שטרן
571 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישראל שירום
572 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מירי שכטר
573 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חיים שלייפר
574 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מלי שלם
575 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שמואל שלם
576 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישי שלתיאל
577 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ניר שמואל
578 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפרת שמוש - סגל
579 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבנר שמחוני
580 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גדי ושרון שמחוני קוג'קרו
581 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עינת שמידט
582 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נטע שמיידלר
583 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהם שמעוני
584 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ניר שמעוני
585 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לב שמר
586 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אביגיל שמר אהרון
587 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאיר שמריהו
588 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ניר שני
589 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב וערגה שניאורסון
590 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבי שפירא
591 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבשלום שפירא
592 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורנה שפירא וייצמן 28
593 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גלית ואמיר שפירא
594 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גולן שצוקין
595 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נעמי שקולניק
596 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרה חוה שקלר
597 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יואב שרביט
598 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיל שרון
599 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גנית שרון
600 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכל שרייבר-גלבנדריף
601 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכל שריין
602 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שי שריר
603 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלינור שרף
604 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דני שרף
605 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דני שרף
606 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איתן תאני
607 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב תגר
608 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלברט תורגמן
609 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שושנה תם
610 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ציון תמרי
611 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות אדר' עליזה זיידלר גרנות בשם עיריית הוד השרון מהנדסת העיר הוד השרון
612 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מר מוטי דלג'ו ואדר' נילי יוגב מועצה מקומית דרום השרון
613 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות אדר' מייק סקה עיריית הרצליה מהנדס העיר הרצליה
614 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות ולאדימיר לוין עיריית רמת השרון מהנדס העיר רמת השרון